Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Dũng Bích Tuyên Quang  0273821248
2  QT Bùi Khắc Vân
3 Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn, , Tuyên Quang  0273.821.073
4 Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn, Tuyên Quang,  0273.821.073
5 Đào Thị Hoàn, Km 43 Chợ Hàm Yên   0975243469
6 Nguyễn Minh Quý, Lang Can, Lâm Bình  0978348000
7 Anh Tú, Xuân Vân, Yên Sơn  0979263405
8 Huyền Trang, Km 41, Hàm Yên  0984468002
9 QT Khánh Huyền, xóm 12 Kim Phú, Yên Sơn
10  QT Phạm Kiều Nga, KM 5, Trung Sơn, Yên Sơn, TQ
11 Ngô Thị Phương Anh – Tân Yên – Hàm Yên/ 917507168
12 Nông Cảnh Hưng, Km 42, Tân Yên, Hàm Yên 914150242
13 QT Cô Dung, Km 42, Tân Yên, Hàm Yên, 273842021
14 Đào Thị Hoàn, Km 43 Chợ Hàm Yên 975243469
15 Nguyễn Minh Quý, Lang Can, Lâm Bình 978348000
16 Bàn Thị Liên, Km3, Na Hang 942934657
17 HT Na Hang, TT Na Hang/Nông Thị Quy 974581019
18 Chị Gấm, TT Na Hang 982061828
19 HT Hàm Yên, Km 27, Hàm Yên/ Hứa Thị Nguyệt 977667938
20 Chú Sự, Km 31, Hàm Yên 273845193
21 Quầy Chị Tươi, Hàm Yên 989023980
22 Đàm Minh Lý, Km 40, Tân Yên, Hàm Yên 964934208
23 Chị Nhi, Lâm Bình 977586123
24 Hà Văn Du, Nặn Đíp, Lang Can, Lâm Bình 975863090
25 Huyền Trang, Km 41, Hàm Yên 984468002
26 Chị Trình Thương, Km 21, Hàm Yên 1697886852
27 Ma Thị Bích, Khuôn Hà, Lâm Bình 1647024226
28 Nguyễn Thị Dư, Lang Can, Lâm Bình 988431334
29 Nguyễn Thị Kiểm, Thượng Lâm, Lâm Bình 1665351498
30 Lê Thị Hồng Nhung, Tổ 9, TT Na Hang 976557036
31 Hoàng Hạnh, TT Na Hang 974220039
32 Chị Mai, TT Na Hang 986206587
33 Chị Thủy, TT Na Hang 986179469
34 Nguyễn Thị Thùy, TT Na Hang 977142987
35 Chị Minh – Cổng BV Chiêm Hóa 987658468
36 Bác Tuyên, TT Tân Yên, Hàm Yên, 091560108
37 Chị Phương, Đầm Hồng, Chiêm Hóa 1632694946
38 Ông Nội, Hòa Phú, Chiêm Hóa 273535644
39 Anh Tuyền, Kim Bình, Chiêm Hóa 912536732
40 Phạm Trà Hương, Làng Lạc, Xuân Quang, Chiêm Hóa
41 Nguyễn Thị Thuần, Tổ Phố Mới 1, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa
42 Canh Lan, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa 273851304
43 Bác Nam, TT Tân Yên, Hàm Yên 984594013
44 QT Phạm Văn Thủy, Thôn Đồng Chùa 1, Bình Xa, Hàm Yên
45 Cô Hường, TT Tân Yên, Hàm Yên 1655745659
46 QT KM21, Cô Vân, Hàm Yên 1692478434
47 Chị Huệ, Yên Nguyên, Chiêm Hóa, 1289207859
48 QT Thanh Yên, Chọ TT Chiêm Hóa, 0273851286  01649484896
49 Chợ TT Chiêm Hóa, Nguyễn Thị Hoài Thu, 979681635
50 Quầy số 2, đầu cầu Chiêm Hóa/Bác Dung 1634159340
51 Chị Cẩm, Thái Hòa, Chiêm Hóa 982388657
52 Chị Hải, TT Tân Yên, Hàm Yên 1693790026
53 Nông Bạch Như, TT Tân Yên, Hàm Yên 1672079084
54 Mã Hương, TT Tân Yên, Hàm Yên 915585785
55 Trần Thị Thu Huyền Trang,TT Tân Yên, Hàm Yên 988969288
56 Trần Thị Thu, TT Tân Yên, Hàm Yên 914835516
57 Anh Dũng, Km 26, Hàm Yên 1652198998
58 HT Hàm Yên, Km 27, Hàm Yên/ Hứa Thị Nguyệt 977667938
59 Chú Sự, Km 31, Hàm Yên 273845193
60 Ma Ngọc Hải, Bản Chôn, Phúc Sơn, Chiêm Hóa 979737480
61 Chị Oanh, Đèo Gà, Chiêm Hóa 914402384
62 Chị Thắm, Hòa An, Chiêm Hóa 1647255076
63 Anh Huấn, Kim Bình, Chiêm Hóa 978570423
64 Cô Như, Kim Bình, Chiêm Hóa 984592869
65 Ngọc Oanh, Kim Bình, Chiêm Hóa 1684780799
66 Chị Ma Thị Dung, TT Chiêm Hóa 0944413567/ 0987139564
67 Anh Quy, TT Chiêm Hóa 967568332
68 Anh Hoàng, TT Chiêm Hóa 1665421342
69 Cô Huyền, Xuân Quang, Chiêm Hóa 977535936
70 Chị Loan, Phúc Hương 1, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa 912824197
71 HT Chiêm Hóa, TT Chiêm Hóa, Chị Trang, 1682967670
72 Ma Thị Thuyến, Tổ trung tâm 3, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa
73 Chị Trang, Chợ Trung Tâm Chiêm Hóa 973707756
74 Ma Thị Cơ, Phúc Hương, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa 915696664
75 Chị Thoa, Bình Xa, Chiêm Hóa 1639438248
76 Cô Huệ, Chợ Bợ, Đông Triều 1, Bình Xa, Chiêm Hóa
77 Hà Thị Luyến, HT Hàm Yên 1644926829
78 Chị Tuyết, Thái Hòa, Hàm Yên 916151766
79 Anh Hội, Đầm Hồng, Chiêm Hóa h 916151766
80 Anh Linh, Chiêm Hóa 968913236
81 Anh Đức, Chiêm Hóa 982801182
82 PK Hàm Long, Hàm Yên/ Anh Kiên 166868304
83 Quầy Chị Tươi, Hàm Yên 989023980
84 Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn, Tuyên Quang, 0273.821.073

4 trong “Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Tuyên Quang

Trả lời