Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1  Nhà thuốc số 1- TT Hậu Lộc , Trần Thị Liễu Thanh Hóa
2 Anh Đảm, Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa
3 at_anh tuấn nghĩa trang 01648449217
4 Bác Phê – TT Bút Sơn – Hoằng Hóa Thanh Hóa
5 Cảnh Lệ Chợ Tân Dân 1646751545/ 01683831958
6 Cảnh Lệ, Tân Dân, Tĩnh Gia\ Nguyễn Thị Lệ Thanh Hóa
7 Cao Thị Phượng Thọ Xuân
8 Chị Dịu, Hoằng Thắng, Hoằng Hóa Thanh Hóa
9 Chi Duyen TT Tĩnh Gia 0378171639
10 Chị Duyến Tĩnh Gia 01697598744
11 Chị Gấm, 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
12 Chị Hương, Hà Vinh, Hà trung Thanh Hóa
13 Chi nhánh dược đông sơn Đông Sơn 0912959390 – 0912244626
14 CHị Nhung TT Rừng thông 0982006356
15 Chị Tâm, Ngọc Trạo, Thạch Thành Thanh Hóa
16 Chị Thanh Đông Sơn 0977752657
17 Chị Thanh, Hoằng Châu, Hoằng Hóa Thanh Hóa
18 Chị Thơm 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
19 Chị Thương Hải Châu 0915356988
20 Chị Thường- Nhà thuốc Hoàng Mai ,576 Quang Trung 2, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
21 Chị Thúy, TT Kim Tân, Thạch Thành Thanh Hóa
22 chị  Đỗ Thị Thường Thiệu Hóa 0949021500 – 0373842366
23 Chu Thị Hợi, Chợ Vực, Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa Thanh Hóa
24 Cô Hà TT Nông Cống 0373839815 – 01275802041
25 Cô Hoa TT Rừng Thông
26 Cô Hoa Thiệu Hóa 0949021335
27 Cô Lan Chợ Còng 0983440157
28 Cô Sâm TT Nông Cống 01658910029
29 Cô Thoa – Khe Hạ, Ngọc Lặc Thanh Hóa
30 Cổng bệnh viện Nông cống 01644727839
31 Công ty An Khang, 312 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
32 Công ty An Thịnh 72 Nguyễn Trãi 0373852721
33 Công ty Hạnh Hải 498 Nguyễn Trãi 0373943212/ 0373858567
34 Công ty Hạnh Hải, 195-197 Nguyễn Trãi, TP thanh Hóa Thanh Hóa
35 Công ty Hưng Thịnh (Dũng Lý) Tiểu Khu, Hưng Long, TT Nga Thanh Hóa
36 Đại lý thuốc tân dược, Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Trịnh Thị Mai Thanh Hóa
37 Đào Thị Tâm, 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
38 Đoàn Thị Dung, TT Kiểu- Yên Định (Nhà thuốc Thành Dung) Thanh Hóa
39 Đoàn Thị Thanh – CN Dược Triệu Sơn Thanh Hóa
40 DS Ngô Thị Mai Triệu Sơn 0373867048
41 Ds. Nguyễn Thị Hòa khu 2 – TT Vĩnh Lộc 0914.535.449
42 Dung Hội TT Nông Cống 0974847939
43 Em Hoa, Chợ Vực, Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa Thanh Hóa
44 Hà Thu – TT Hậu Lộc Thanh Hóa
45 Hằng Thông Thiệu Hóa 0372840062
46 Hạnh Lý, Nga Nhân, Nga Sơn\ Nguyễn Hoàng Lan Thanh Hóa
47 Hồ Thị Mai, Khu 6, TT Rừng thông, Đông Sơn Thanh Hóa
48 Hoan Cường Công Ninh 0974545548
49 Học Lực 0373838147/01654433779
50 Hợp Minh TT Nông Cống 01215538601
51 Hùng Đằng TT Nông Cống 0373839587/0913832587
52 Khoa Lài – TT Quảng Xương\ Lê Thị Lài Thanh Hóa
53 Lê Thị Lan, Đội 11, Hoằng Tân, Hoằng Hóa Thanh Hóa
54 Lệ Thị Luyện Thiệu Hóa 0373842121
55 Lê Thị Ly Triệu Sơn 0977683833
56 Lê Thị Tuyết Thọ Xuân
57 Lê Thị Tuyết – Hạ Long, Hà Trung Thanh Hóa
58 Long Lý, Quảng Xương Thanh Hóa
59 Mai Cân, 36 Hòa Bình, TT Hà Trung Thanh Hóa
60 Nga Tĩnh, Chợ Cồn Cao, Hậu Lộc Thanh Hóa
61 Nguyễn Thị Hiền Thọ Xuân
62 Nguyễn Thị Hoa, Thiệu Phú, Thiệu Hóa Thanh Hóa
63 Nguyễn Văn Thắng, Quảng Chính, Quảng Xương Thanh Hóa
64 Nhà thuốc Chị Phượng,93, Quang Trung, TP Thanh Hóa, Vũ Thị Hồng Thanh Hóa
65 Nhà thuốc Chung Thủy 2A Nguyễn Mộng Tuân 0917566869
66 Nhà thuốc Đại An, 224 Tống Duy Tân, TP Thanh Hóa\ Chị Hoa Thanh Hóa
67 Nhà thuốc Diệp Anh ,Ki ốt số 3 (KS Sao Mai),  Tô Vĩnh Diện, TP Thanh Hóa
68 Nhà thuốc Diệp Oanh Đông Xuân, Đông Sơn 0989462913
69 Nhà thuốc Đức 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa\ Chị Đức Thanh Hóa
70 Nhà thuốc Dũng Liên 195/197 Nguyễn Trãi 0985773112/0373853582
71 Nhà thuốc Dung Tuấn Trần Phú, TX Bỉm Sơn 0914535646/ 0373760548
72 Nhà thuốc Dung Tuấn – 159 Khối 14, TX Bỉm Sơn Thanh Hóa
73 Nhà thuốc- Duy Định Khu 5- TT Kim Tân 0917.798.120
74 Nhà thuốc Giang Vinh 84 Trần Hưng Đạo, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
75 Nhà thuốc Hồ Thị Hiền Thọ Xuân 0373461038
76 Nhà thuốc Hoàng Anh Trần Phú, Lam Sơn 0918824659
77 Nhà thuốc Hoàng Anh 80 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn 0918824659 Thanh Hóa
78 Nhà thuốc Hoàng Anh, 81 Đông Hải, TP Thanh Hóa\ Em Huyền Thanh Hóa
79 Nhà thuốc Hồng Thanh 100 Nguyễn Trãi 0373754315/913581985
80 Nhà thuốc Hồng Thanh, 100 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa\ Chị Thanh Thanh Hóa
81 Nhà thuốc Hông tĩnh 140 Trường Thi 0373857707
82 Nhà thuốc Hồng Tĩnh, Trường Thi, TP Thanh Hóa\ chị Hồng Thanh Hóa
83 Nhà thuốc Huệ Linh đường 217, Tiểu khu 4, TT Hà Trung 0916172612
84 Nhà thuốc Huệ Linh, Đường 217, Tiểu khu 4, TT Hà Trung 09161726 Thanh Hóa
85 Nhà thuốc Hương Sen Thiệu Hóa 0373695573
86 Nhà thuốc KIM ANH Nguyễn Trãi 0373852549
87 Nhà thuốc Kim Anh, Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa\ Lê Thị Kim Thanh Hóa
88 Nhà thuốc Lan Luyến Cổng Chợ Đò Lèn 0975362058
89 Nhà thuốc Lan Luyến, Cổng chợ Đò Lèn, Hà Trung Thanh Hóa
90 Nhà thuốc Lê Chân TT Hà Trung 0373624487/ 0916586156
91 Nhà thuốc Lê Chân – TT Hà Trung, Thanh Hóa Thanh Hóa
92 Nhà thuốc Lê Thị Thảo, Xóm Nam Hạc, Hoằng Phong, Hoằng Hóa, Lê Thanh Hóa
93 Nhà thuốc Lê Thị Tuyết Hạ Long 0986752049
94 Nhà thuốc Long Anh, An Hoạch, TP Thanh Hóa\ Chị Anh Thanh Hóa
95 Nhà thuốc Long Tâm Chợ Lèn 0373623215/ 943148236
96 Nhà thuốc Long Tâm – Chợ Đò Lèn, Hà Trung Thanh Hóa
97 Nhà thuốc Long Tuyết 2 Ỷ Lan, Cầu Hạc 0373753516
98 Nhà thuốc Mai Càn Hòa Bình, TT Hà Trung 0373836646
99 Nhà thuốc Minh Trang, 2A Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
100 Nhà thuốc Ngân Cường, Chợ Vực, Hoằng Hóa Thanh Hóa
101 Nhà thuốc Ngọc Sắc, 441 Lê Lai, TP Thanh Hóa, Nguyễn Thị Phượng Thanh Hóa
102 Nhà thuốc Nguyễn Thị Đào 307 Nguyễn Trãi 0373751933/ 979277705
103 Nhà thuốc -PHONG THÚY 151 Trường Thi 0912079567
104 Nhà thuốc Phong Thúy 151 Trường Thi, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
105 Nhà thuốc Sâm Tuấn, 17 Lê Phụng Hữu, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
106 Nhà thuốc số 1 TT Như Thanh 0373848160/0975188729
107 Nhà thuốc số 1 – CN Bỉm Sơn Khu phố 14, TT Bỉm Sơn 0942979907
108 Nhà thuốc số 1 tiểu khu 6, TT Hà Trung\ Cù Thị Vân 01687964410 Thanh Hóa
109 Nhà thuốc Thân Quế, 75 Nam Ngạn, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
110 Nhà thuốc Thanh Bình Cổng Chợ Bỉm Sơn 01223359469/ 01223359649
111 Nhà thuốc Thanh Bình, 138 Nguyễn Huệ, TX Bỉm Sơn Thanh Hóa
112 Nhà thuốc Thanh Dung Chợ Hòa Bình 01639399338
113 Nhà thuốc Thành Hải – Ngã 3 đường Mòn HCM, Cẩm Thủy\ Lê Thị Hải Thanh Hóa
114 Nhà thuốc Thành Kiệt, 117 Lê Lai, TP Thanh Hóa/ Chị Gấm Thanh Hóa
115 Nhà thuốc Thảo Nguyên Trần Phú, Bỉm Sơn 0373765668
116 Nhà thuốc Thảo Nhung Chợ Tây Thành 0913567529
117 Nhà thuốc Thảo Vân, 91 Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa\ Đinh Mạnh Thảo Thanh Hóa
118 Nhà thuốc trang nhung Đông Sơn 0982172806
119 Nhà thuốc Tuấn Thu, 89A Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn Thanh Hóa
120 Nhà thuốc Tuyết Bồi, 72 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa\ Chị Tuyết Thanh Hóa
121 Nhà thuốc Ty Huế 357, Nguyễn Trãi 0376252243/ 0984539065
122 Nhà thuốc Vinh Hiền, Tô Vĩnh Diện, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
123 Nhà thuốc Yến Anh 210 Trường Thi 0986991273/ 0373853198
124 Nhà thuốc_hải lý tt nga sơn 0373872791
125 Nhà thuốc_thanh phương bút sơn 0373865623
126 Ninh Thuận 945388377/ 0373839819
127 Quầy Du Cương Cổng chợ phụ, TT Bỉm Sơn 0914451289
128 Quầy Dũng Tám Đông Sơn, Bỉm Sơn 0975010388/ 1668912524
129 Quầy thuốc – Lê Thị Hải Anh khu 2 – TT Vĩnh Lộc 0912.509.020
130 Quầy thuốc – Nguyễn Thị Quyên khu 1 – TT Vĩnh Lộc 0984.153.396
131 Quầy thuốc 64, Mai Lẫm –  TT Giắt, Triệu Sơn Thanh Hóa
132 Quầy thuốc ánh Tuyết,  Khu 3, TT Sao Vàng, Thọ Xuân Thanh Hóa
133 Quầy thuốc bác năm hoằng ngọc 01689206092
134 Quầy thuốc Bích Nam, TT Quảng Xương\ Dương Thị Bích Thanh Hóa
135 Quầy thuốc chị hòa Thiệu Hóa 0373829393
136 Quầy thuốc -Chị Tú TT Cẩm Thủy 01652.939.487
137 Quầy thuốc cnd hậu lộc tt hậu lộc 096561679
138 Quầy thuốc Cô Quyên – Cổng BVĐK Vĩnh Lộc\ Nguyễn Thị Quyên Thanh Hóa
139 Quầy thuốc cô Thắm, Cầu Sòng, TX Bỉm Sơn Thanh Hóa
140 Quầy thuốc cô vững hưng lộc 01627690191
141 Quầy thuốc cường ngân hoằng ngọc 0936100508
142 Quầy thuốc đài mai tt hậu lộc 0919005087
143 Quầy thuốc dao thi nhung hoang tien 01656412876
144 Quầy thuốc đào thị nhung hoằng tiến 01656412876
145 Quầy thuốc Du Cương, Cổng chợ phụ TX Bỉm Sơn Thanh Hóa
146 Quầy thuốc em mai oanh tt nga sơn 01657418832
147 Quầy thuốc em minh tt nga sơn 0973966705
148 Quầy thuốc hà hinh ngã tư minh lộc 0912395228
149 Quầy thuốc Hiền Trí Thọ Xuân
150 Quầy thuốc Hiền Trí – Khu 1, TT Thọ Xuân\ Cô Hiền Thanh Hóa
151 Quầy thuốc hoàng liên hoằng thịnh 01672263785
152 Quầy thuốc hoằng văn thức tt bút sơn 0916799918
153 Quầy thuốc hồng ngọc hoằng tiến 0982053486
154 Quầy thuốc huệ căn bút sơn 0912028512
155 Quầy thuốc hue cuong hoang thinh 0986677212
156 Quầy thuốc Hưng Thăng Thiệu Hóa 0912736884 VA 0949021553
157 Quầy thuốc Hưng Vân, Chợ Cầu Đống, An Hoạch, Đông Sơn Thanh Hóa
158 Quầy thuốc Hương Sen, Thiệu Phú, Thiệu Hóa Thanh Hóa
159 Quầy thuốc lê thị dịu hoằng thắng 0975584785
160 Quầy thuốc lê thị hương hoằng thịnh 0868353112
161 Quầy thuốc lê thị lộc chợ ngư lộc 01664707297
162 Quầy thuốc lê thị ngoãn tt nga sơn 0974237968
163 Quầy thuốc lê thị thanh hoằng châu 0978778043
164 Quầy thuốc lê thị thảo hoằng quang 0985281927
165 Quầy thuốc lê thị thảo hoằng phong 0979428983
166 Quầy thuốc Lê THÙY Thị Trấn Hà Trung 0972010830
167 Quầy thuốc Mai Thế Phong, Xóm 3, Nga Hưng, Nga Sơn Thanh Hóa
168 Quầy thuốc mai văn đảm nga thuỷ 01695543060
169 Quầy thuốc minh hiền hoằng trường 0961885062
170 Quầy thuốc Nghị Tuyết Thọ Xuân
171 Quầy thuốc Nguyễn Thị Lộc, Chợ Ngư Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa
172 Quầy thuốc Nguyễn Thị Oanh Thiệu Hóa 0903293905
173 Quầy thuốc nguyễn thị phê bút sơn 0373865074
174 Quầy thuốc -Nguyễn Thị Thúy Khu 5- TT Kim Tân 978.4131.82
175 Quầy thuốc nhung cầu hoằng phụ 0978579136
176 Quầy thuốc Oanh Khang, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, TT Hà Trung\ Đ Thanh Hóa
177 Quầy thuốc phạm ngọc lực hoằng phụ 0975162096
178 Quầy thuốc phạm thị hiến nghĩa trang 0961885062
179 Quầy thuốc phan thị huệ xóm 8 nga nhân 01656392034
180 Quầy thuốc Qúy Nụ, Nguyễn Thị Nụ – Quán Lào- Yên Định Thanh Hóa
181 Quầy thuốc số 1 – Lê Thị Ngoãn, TT Nga Sơn Thanh Hóa
182 Quầy thuốc số 1, Cổng chợ Bỉm Sơn, TX Bỉm Sơn Thanh Hóa
183 Quầy thuốc số 13 Đông Sơn 0916633334 – 0962383823 – 0373850453
184 Quầy thuốc số 16 – Nghiêm Thị Hằng, Phố 4, TT Cành Nàng, Bá Thước Thanh Hóa
185 Quầy thuốc số 17 Đông Sơn 01666631166
186 Quầy thuốc số 17, Khối 6, TT Rừng Thông, Đông Sơn\ Chị Phương Thanh Hóa
187 Quầy thuốc số 2 – Đỗ Thị Hường, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa Thanh Hóa
188 Quầy thuốc số 3 Hải Hải Yên Định 0373869231/01693189732
189 Quầy thuốc số 4 – Huyền Thược –  Khu 1, TT Vĩnh Lộc Thanh Hóa
190 Quầy thuốc số 4, 135 Trường Thi, TP Thanh Hóa\ Cô Xuân Thanh Hóa
191 Quầy thuốc số 6- Thành Dung Yên Định 0373843894
192 Quầy thuốc số 6, TT Giắt, Triệu Sơn\ Trịnh Thị Liên Thanh Hóa
193 Quầy thuốc số 9 Hà Hinh, Ngã tư Minh Lộc, Hậu Lộc\ Cô Hinh Thanh Hóa
194 Quầy thuốc Tân dược Cổng chợ phụ, TX Bỉm Sơn 01677395769
195 Quầy Thuốc Tân dược Khu phố 14, TX Bỉm Sơn 0944178495
196 Quầy thuốc Tân dược Cầu Sòng, TX Bỉm Sơn 0373760737/’0942094878
197 Quầy thuốc tân dược Hà Vinh 016334427224
198 Quầy thuốc thaắng mười hoằng trường 0168746853
199 Quầy thuốc Thanh Hà Thị Trấn Hà Trung 0983215328
200 Quầy thuốc -Thanh Hải Ngã ba đường mòn HCM 0917.273.891
201 Quầy thuốc Thanh Hải – Đông Tân, Đông Sơn\ Chị Thanh Thanh Hóa
202 Quầy thuốc Thanh Mão Triệu Sơn 01687819683
203 Quầy thuốc Thanh Mão, Xóm 5 Hợp Lý, Triệu Sơn\ Chú Mão Thanh Hóa
204 Quầy thuốc thanh tứ tt hậu lộc 0373500087
205 Quầy thuốc thu hợi hoằng ngọc 0974518952
206 Quầy thuốc THU NGA Chợ Lèn 012848152755
207 Quầy thuốc Thúy Thủy, Phố Vac, Cẩm Thủy\ Cao Thị Thúy Thanh Hóa
208 Quầy thuốc Thúy Viên Thọ Xuân 0984633592
209 Quầy thuốc -Toàn Hằng Khu 5- TT Kim Tân 0975.792.046
210 Quầy thuốc Toàn Nghĩa, 240A Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
211 Quầy thuốc trâm tới chợ quăng _hoằng lộc 0976669766
212 Quầy thuốc trần quang khương xóm 5 nga liên 01684408136
213 Quầy thuốc Trịnh Hoài Thương khu 2 – TT Vĩnh Lộc 0934.503.666
214 Quầy thuốc trịnh thị mai mỹ lộc 01628744886
215 Quầy thuốc Trung Hải, TT Bút Sơn, Hoằng Hóa\ Mai Thị Hải Thanh Hóa
216 Quầy thuốc trung tâm CND Yên Định Yên Định 0965640728/ 965640762
217 Quầy thuốc Tuấn Thu Nguyễn Hu,ệ Lam Sơn 0979415986
218 Quầy thuốc Tuyết Ngân, An Hoạch, TP thanh Hóa Thanh Hóa
219 Quầy thuốc Xiêm Dân, Nguyễn Huệ, TX Bỉm Sơn Thanh Hóa
220 Quầy thuốc Xuân Thủy, Đông Xuân, Đông Sơn\ Hồ Xuân Thủy Thanh Hóa
221 Quầy thuốc Yến Anh, 210 Trường Thi, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
222 Quầy thuốc  C.Hương Hải Ninh 0941049089
223 Quầy thuốc  Cô Bích TT Quảng Xương 0975369196
224 Quầy thuốc  Em Bình Bồng TT Tinh gia 0905495009
225 Quầy thuốc  Em Ngần TT Như Thanh
226 Quầy thuốc  Em Nhung TT Yên Cát 0988243148
227 Quầy thuốc  Em Quỳnh Hải Châu 0978929246
228 Quầy thuốc  Khánh Loan TT Chuối 0373834815
229 Quầy thuốc  Mai Niên Hải An 01239495678
230 Quầy thuốc  mai xuân mâu nga thanh 0983183766
231 Quầy thuốc  số 26- Tạ Thị Thuyết khu 2 – TT Vĩnh Lộc 0976.934.306
232 Quầy thuốc  Thanh CND T.gia TT Tĩnh Gia 0917784362
233 Quầy thuốcTT – CN Yên Định – Chị Hằng, Quán Lào, Yên Định Thanh Hóa
234 Tám Ninh, Đội 1, Đông Khê, Đông Sơn Thanh Hóa
235 Thanh Tung TT Tĩnh Gia 0378717639
236 Thảo Hà TT Yên Cát 0373878133
237 Thảo Nguyên, 554 Trần Phú, Bỉm Sơn Thanh Hóa
238 trạm y tế đa lộc đa lộc 0948673156
239 Trần Quang Khương, Xóm 5 Nga Liên, Nga Sơn Thanh Hóa
240 Trịnh Hoài Thương – CN Vĩnh Lộc, TT Vĩnh Lộc Thanh Hóa
241 Trịnh Minh Quang, 232 Trần Phú, TP Thanh Hóa Thanh Hóa
242 Trịnh Thị Liên Triệu Sơn 0936490439/ 1245975467
243 Ty Huế, 02 Nguyễn Văn Thiều, TP Thanh Hóa\ Nguyễn Cẩm Vâ Thanh Hóa
244 TT Như Thanh 0948059157
245 TT Như Thanh 0914956838
246 0989206406
247 Hải Hòa 0912746333

10 trong “Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Thanh Hóa

  • Chuyên gia tư vấn says:

   Chào bạn,
   Không có thuốc nào chữa khỏi được chứng rối loạn tiền đình nhé, nhưng nếu bạn sử dụng Tiền Đình Khang thường xuyên liên tục sẽ giúp phòng ngừa tái phát chứng rối loạn tiền đình và không gây nên những biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… chính vì vậy bạn nên sử dụng thường xuyên liên tục là tốt nhất nhé. Nếu cần tư vấn thêm về rối loạn tiền đình bạn có thể gọi đến tổng đài miễn cước 18006629 (trong giờ hành chính) để được các chuyên gia tư vấn.
   Bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều thông tin bổ ích dành cho người mắc rối loạn tiền đình tại đây
   http://tiendinhkhang.com.vn/
   Chúc bạn sức khỏe!

 1. thao nguyen says:

  Tôi bị hoa mắt chóng mắt gần chục năm nay rồi, nhất là khi đang ngồi đứng dậy là phải vịn tay vào tường hay vật gì đó định thần một lát mới có thể đi được, xin hỏi đây có phải là triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình không bác sỹ?

  • Chuyên gia tư vấn says:

   Chào bạn,
   biểu hiện của bạn cũng chưa thể khẳng định là chứng rối loạn tiền đình tuy nhiên cũng có thể là chúng thiếu máu lên não, hoặc thiểu năng tuần hoàn não. Các biểu hiện này là nguyên nhân chính gây nên chứng rối loạn tiền đình bạn nhé, vì vậy bạn có thể sử dụng sản phẩm Tiền Đình Khang càng sớm càng tốt giúp tăng cường lưu thông máu lên não giảm nhanh các triệu chứng mà bạn đang gặp phải bạn nhé. Nếu cần tư vấn thêm về rối loạn tiền đình bạn có thể gọi đến tổng đài miễn cước 18006629 (trong giờ hành chính) để được các chuyên gia tư vấn.
   Bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều thông tin bổ ích dành cho người mắc rối loạn tiền đình tại đây
   http://tiendinhkhang.com.vn/
   Chúc bạn sức khỏe!

  • Chuyên gia tư vấn says:

   Bạn có thể dùng được Tiền Đình Khang Kigona nhé, sẽ rất hiệu quả trong việc giảm nhanh các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt của bạn. Nếu cần tư vấn thêm bạn hãy gọi điện về tổng đài miễn cước 18006629 để được các chuyên gia tư vấn nhé!

  • Chuyên gia tư vấn says:

   chào anh, sản phẩm có nguồn gốc dược liệu nên khá an toàn. Một liệu trình điều trị trong vòng 3 tháng. Nếu đang dùng anh nên kiên trì. Anh gọi đến tổng đài miễn cước 1800 6629 để được tư vấn thêm ạ.

    • Chuyên gia tư vấn says:

     Chào bạn, hoa mắt, chóng mặt là 2 triệu chứng rất đặc trưng của rối loạn tiền đình hoặc rối loạn tuần hoàn máu não. Rối loạn tuần hoàn máu não có thể gây ra rối loạn tiền đình. Bạn có thể dùng Tiền Đình Khang Kigona để giúp giảm các triệu chứng này rất hiệu quả. Nếu cần tư vấn thêm bạn hãy gọi điện về tổng đài miễn cước 18006629 để được các chuyên gia tư vấn nhé!

Trả lời