Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1  Cao Thúy Hoa Túc Duyên- TP Thái Nguyên 0976245840
2  Cao Thúy Hoa Túc Duyên- TP Thái Nguyên 0976245840
3  Đinh thị Hưởng Lương Ngọc Quyến- TP Thái Nguyên 0936989682
4  Đinh thị Hưởng Lương Ngọc Quyến- TP Thái Nguyên 0936989682
5  Đinh thị Nga Hương Sơn- Phú Bình 0969021398
6  Đinh thị Nga Hương Sơn- Phú Bình 0969021398
7  Đỗ thị Thái Thịnh Đán- TP Thái Nguyên 2803646502
8  Đỗ thị Thái Thịnh Đán- TP Thái Nguyên 2803646502
9  Hoàng thị Mai Nga  Lương Ngọc Quyến- TP Thái Nguyên 0977337553
10  Hoàng thị Mai Nga  Lương Ngọc Quyến- TP Thái Nguyên 0977337553
11  Lâm thị Kim Tuyết  Chợ Đồn- Phú Bình 1656650146
12  Lâm thị Kim Tuyết  Chợ Đồn- Phú Bình 1656650146
13  Lê thị Điệp Chợ Cầu- Phú Bình 0969883992
14  Lê thị Điệp Chợ Cầu- Phú Bình 0969883992
15  Ngô thị Hải Thịnh Đán- TP Thái Nguyên 1259782050
16  Ngô thị Hải Thịnh Đán- TP Thái Nguyên 1259782050
17  Ngô thị Sâm  Chợ Thái- TP Thái Nguyên 0942609735
18  Ngô thị Sâm  Chợ Thái- TP Thái Nguyên 0942609735
19  Nguyễn Hoài Linh  Hương Sơn- TP Thái Nguyên 0942181228
20  Nguyễn Hoài Linh  Hương Sơn- TP Thái Nguyên 0942181228
21  Nguyễn thị Nga  Hương Sơn- Phú Bình 1259779257
22  Nguyễn thị Nga  Hương Sơn- Phú Bình 1259779257
23  Nguyễn thị Tú Uyên  Quán Triều- TP Thái Nguyên 0977008245
24  Nguyễn thị Tú Uyên  Quán Triều- TP Thái Nguyên 0977008245
25  Nhà thuốc số 8 – Hà Thị Việt Hà  TT Đình Cả – Võ Nhai 0987580343
26  NT Việt Nụ  Đông Quang- TP Thái Nguyên 0912548514
27  NT Việt Nụ  Đông Quang- TP Thái Nguyên 0912548514
28  Phaạm thị Thiện Thịnh Đán- TP Thái Nguyên 1268382782
29  Phaạm thị Thiện Thịnh Đán- TP Thái Nguyên 1268382782
30  Phan Bích Lan  Tân Long- TP Thái Nguyên 0986517860
31  Phan Bích Lan  Tân Long- TP Thái Nguyên 0986517860
32  QT Chị Dung Phú Lương 1635486954 – 16845625626
33  QT Chị Hiền Phú Lương 0978674532
34  QT Chu Thị Vân Phú Lương 987667012 – 987665023
35  QT Phan Thị Hằng Phú Lương 0986941896
36  Quầy số 1 – Lê Thị Hòa La Hiên – Võ Nhai 0978241944
37  Quầy số 14 – Nông Thị Thủy  Yên Lãng – Đại Từ 1699089470
38  Quầy số 2 – Nguyễn Hồng Vân TT Chùa Hang – Đồng Hỷ 0965106725
39  Quầy số 3 – Lương Ngọc Dũng  Bình Long – Võ Nhai 0949555438
40  Quầy số 3 – Nguyễn Thị Phương Thảo  TT Chợ Chu – Định Hóa 0949363975
41  Quầy số 4 – Dương Thị Vân  Bình Yên – Định Hóa 1688969433
42  Quầy số 4 – Lý Thị Thùy Dương  Dân Tiến – Võ Nhai 0982675795
43  Quầy số 5 – Chị Huyền  Định Hóa 0982210637
44  Quầy số 6 – Ma Thị Hằng Sảng Mộc – Võ Nhai 1689689802
45  Quầy số 6 – Phạm Thị Lan  Bảo Cường – Định Hóa 0962288648
46  Quầy số 7 – Nguyễn Thị Vân TT Trại Cau – Đồng Hỷ 0979573766
47  Quầy số 8 – Hoàng Khánh Duy  TT Hùng Sơn – Đại Từ 0984750505
48  Quầy thuốc Phước Quyên  TT Đình Cả – Võ Nhai 0973266773
49  Quầy thuốc Thuận Hải  TT Chùa Hang – Đồng Hỷ
50  Trần thị Nga  Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên 0985721409
51  Trần thị Nga  Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên 0985721409
52  Trần thị Thành  Hương Sơn- Phú Bình 0986951216
53  Trần thị Thành  Hương Sơn- Phú Bình 0986951216
54  Vũ Hiền Linh  Tích Lương- TP Thái Nguyên 0982682794
55  Vũ Hiền Linh  Tích Lương- TP Thái Nguyên 0982682794
56  Vũ thị Huyên  Bàn Đạt- Phú Bình
57  Vũ thị Huyên  Bàn Đạt- Phú Bình
58 Chị Bình – Quầy số 1 – HT Sông Công
59 Chị Dung Phổ Yên 989176094 – 982486816
60 Chị Dung – HT Phú Lương  01635486954/ 016845625626
61 Chị Hoài Phổ Yên 0984421171
62 Chi nhánh Phú Lương – Cô Phạm Thị Hảo  01654546059
63 Công ty CP DVTYT Thái Nguyên
64 Đào Hương – BV Phổ Yên  0982 748 492
65 Đào Thị Hằng Hải, Cổng viện gang thép, Hương Sơn, TPTN
66 Đinh thị Ngần Hương Sơn- TP Thái Nguyên 0912456783
67 Đinh thị Ngần Hương Sơn- TP Thái Nguyên 0912456783
68 Đinh Thị Trang – HT Thành Phố Thái Nguyên  0917.905.889
69 Đồng thị Hạnh Tân Thịnh- TP Thái Nguyên 0129222083
70 Đồng thị Hạnh Tân Thịnh- TP Thái Nguyên 0129222083
71 Dương thị Đông Hương Sơn- Phú Bình 1689505730
72 Dương thị Đông Hương Sơn- Phú Bình 1689505730
73 Dương Thị Đông – HT Phú  Bình  01689505730
74 Dương Thị Dung – Phố Đình, TT Đại T  0914656220
75 Dương Thị Phòng Tân Đức- Phú Bình 0963832696
76 Dương Thị Phòng Tân Đức- Phú Bình 0963832696
77 Dương Thị Thuận Đắc Sơn. Phổ Yên 1695355094
78 Dương thị Thùy Đào Xá- Phú Bình 0972917447
79 Dương thị Thùy Đào Xá- Phú Bình 0972917447
80 Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 1694680722 – 968393862
81 Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 975630686 – 2803863157
82 Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 976473321 – 989338344
83 Hiệu thuốc Phổ Yên Phổ Yên 0983489816
84 Hiệu thuốc Phú Lương Phú lương 916143601 – 1654546059 –  2803874849
85 Hoàng Khánh Duy/Đại Từ  0977423908
86 Hoàng thị Ngọc Ánh Hương Sơn- Phú Bình 1675210141
87 Hoàng thị Ngọc Ánh Hương Sơn- Phú Bình 1675210141
88 Hoàng Thị Ngọc ánh – Phú Bình  02803707901/0988606916
89 Hoàng Thị Ngọc ánh – Phú Bình  02803707901\01675210141
90 Hoàng thị Ninh Thượng Đình- Phú Bình 0977869132
91 Hoàng thị Ninh Thượng Đình- Phú Bình 0977869132
92 Hoàng Văn Quân Hương Sơn- Phú Bình 0983867528
93 Hoàng Văn Quân Hương Sơn- Phú Bình 0983867528
94 HT Định Hóa – Lải Chàn – Bảo Linh
95 HT Phổ Yên Phổ Yên 1687400702
96 HT Phú Lương Phú Lương 1647789168
97 HT Sông Công 01686648574/0983523892
98 Lê Thị Lệ Tân Đức- Phú Bình 0987966303
99 Lê Thị Lệ Tân Đức- Phú Bình 0987966303
100 Lê thị Thông Phú Xá- TP Thái Nguên 0976486472
101 Lê thị Thông Phú Xá- TP Thái Nguên 0976486472
102 Lê Văn Thảo Phổ Yên 1695586938
103 Lục thị Hinh Tân Thịnh- TP Thái Nguyên 0976412233
104 Lục thị Hinh Tân Thịnh- TP Thái Nguyên 0976412233
105 Nguyễn Hồng Vân – Quầy 2, Đồng Hỷ   09120032661
106 Nguyễn thị Anh Tú  Diềm Thụy- Phú Bình 0978682985
107 Nguyễn thị Anh Tú  Diềm Thụy- Phú Bình 0978682985
108 Nguyễn thị Hoàn Điềm Thụy- Phú Bình 1685499516
109 Nguyễn thị Hoàn Điềm Thụy- Phú Bình 1685499516
110 Nguyễn Thị Nghĩa , Đồng Tiến, La Bằng, Đại Từ  0978442463
111 Nguyễn thị Nhung  Xuân Phương- Phú Bình 0985523351
112 Nguyễn thị Nhung  Xuân Phương- Phú Bình 0985523351
113 Nhà thuốc Bảo Trân, Phan Đình Phùng, TPTN  01649331427
114 Nhà thuốc Hiền Linh – Kiot 2 chợ Têbanhất Tích Lương
115 Nhà thuốc Kim Thoa, Số 4, Lương Ngọc Quyến, TPTN, Bùi Kim Thoa
116 Nhà thuốc Ngọc Nhung, Phan Đình Phùng, TPTN  0164412244
117 Nhà thuốc Sơn Hằng, Đồng Quang, TP TN  0911.239.003
118 Nhà thuốc Sơn Ka ,Số 81 tổ 10,Trug Thành, Th.Nguyên
119 Nhà thuốc Sơn Ka, Anh Thắng  0985.886.739
120 Nhà thuốc Thu Huệ Đắc Sơn. Phổ Yên 1699722377
121 Nhà thuốc Tuyên Ngần, Đinh Thị Ngần,Hương Sơn, TP Th.Nguyên
122 Nhà thuốc Vân Thi – Tổ 4, Hương Sơn, Phú Bình
123 Nông Thị Thắm – 396A Tổ 27 Phan Đình Phùng   0917505216
124 NT Hoàng Lan Lương Ngọc Quyến- TP Thái Nguyên 0918406799
125 NT Hoàng Lan Lương Ngọc Quyến- TP Thái Nguyên 0918406799
126 NT Hương Thảo Túc Duyên- TP Thái Nguyên 0944568286
127 NT Hương Thảo Túc Duyên- TP Thái Nguyên 0944568286
128 NT Tuyên Thân Túc Duyên- TP Thái Nguyên 1233603388
129 NT Tuyên Thân Túc Duyên- TP Thái Nguyên 1233603388
130 Phạm Thị Mai Hương Trung Thành- TP Thái Nguyên 1689982913
131 Phạm Thị Mai Hương Trung Thành- TP Thái Nguyên 1689982913
132 Phạm Thị Trang, HT Phú Bình  0987615035/01296430305
133 Phạm Thu Trang Dương Thành- Phú Bình 0913781120
134 Phạm Thu Trang Dương Thành- Phú Bình 0913781120
135 Phan Thị Bích Hiên – HT Phú Lương  01647789168
136 Phan Thị Bích Lan – Tân Long – Tp Thái Nguyên  0986517860
137 Phan thị Đạt Trung Thành- TP Thái Nguyên 2803832098
138 Phan thị Đạt Trung Thành- TP Thái Nguyên 2803832098
139 Phan thị Vân Hương Sơn- Phú Bình 0911240057
140 Phan thị Vân Hương Sơn- Phú Bình 0911240057
141 Q3, Đoàn Kết, TT Chu, Nguyễn T.Phương Thảo, Định Hóa
142 QT Chị Bắc Phú Lương 0978455311
143 QT Chị Hòa Phú Lương 0979177099
144 QT Tùng Hiền – Dương Thị Hiền Chợ Nam Hòa – Đồng Hỷ
145 Quầy 10 Phổ Yên 0982489816
146 Quầy 10,CN Đồng Hỷ,TT Chùa Hang
147 Quầy 11, Tổ 16, Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
148 Quầy 11, Tổ 16, Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
149 Quầy 3, Tổ 11, Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên
150 Quầy 4 xóm Trung tâm. TX Sông Công 0987807363
151 Quầy 7 – Tổ 10 Thịnh Đán – Tp Thái Nguyên
152 Quầy Bắc – HT Phú Lương  0978.455.311
153 Quầy Bình Thịnh Phổ Yên 2803864513
154 Quầy Hằng Hà Phổ Yên 0912939014
155 Quầy Kim Anh – HT Phú Lương 0976.175.700
156 Quầy số 1 – Đỗ Thị Huệ TT Chùa Hang – Đồng Hỷ
157 Quầy số 1 – Dương Thị Dung TT Hùng Sơn – Đại Từ 0914656220
158 Quầy số 10 89 tổ 9. TX Sông Công 1686648574 – 983523892
159 Quầy số 10 – Nguyễn Hoài Nam La Hiên – Võ Nhai 0972767488
160 Quầy số 12 – Nguyễn Thị Hồng Nhung Đèo Hanh – Đồng Hỷ
161 Quầy số 13 – Chu Thị Quỳnh Trang Quân Chu – Đại Từ 0972017890
162 Quầy số 13 – Trần Thị Thi Linh Sơn – Đồng Hỷ 0984274998
163 Quầy số 14 – Đỗ Thị Nguyệt TT Chùa Hang – Đồng Hỷ 0985050623
164 Quầy số 15 – Trần Thị Thúy Xóm Gia Bảy – Đồng Hỷ 1692828038
165 Quầy số 16 Đồng Tiến. Phổ Yên 1635984678
166 Quầy số 17 – Thùy Dung Thanh Xuyên. Phổ Yên 1692246176
167 Quầy số 2 Bãi Bông. Phổ Yên 0985726235
168 Quầy số 2 Phú Lương 1697682702
169 Quầy số 2 – Triệu Thị Nhạn Bản Ngoại – Đại Từ 0978898069
170 Quầy số 3 Chợ Phố Cò. TX Sông Công 1697425868
171 Quầy số 3 – Bùi Thị Thu Thủy Hóa Thượng – Đồng Hỷ 1666189443
172 Quầy số 4 – Đỗ Thị Nguyên TT Hùng Sơn – Đại Từ 0976175266
173 Quầy số 5 Tiên Phong. Phổ Yên 975410953 – 1628141855
174 Quầy số 5 – Nguyễn Thị Nghĩa La Bằng – Đại Từ 0978442463
175 Quầy số 5 – Triệu Xuân Thủy Tràng Xá – Võ Nhai 0975159702
176 Quầy số 6 TT Ba Hàng. Phổ Yên 0988682499
177 Quầy số 6 Tổ 4. TX Sông Công 1676797509 – 2803862654
178 Quầy số 6 – Tổ 4 Thắng Lợi – Tx Sông Công
179 Quầy số 7 Thanh Xuyên. Phổ Yên 1692124134 – 984994900
180 Quầy số 7 – Hoàng Thị Chanh Bảo Linh – Định Hóa 1635704417
181 Quầy số 7 – Ma Thị Thơm Thượng Nung – Võ Nhai 1248447332
182 Quầy số 9 Đồng Tiến. Phổ Yên 0972332578
183 Quầy số 9 Bách Quang. TX Sông Công 1695148333
184 Quầy số 9 – Đoàn Thị Mai  Hợp Tiến – Đồng Hỷ 0976092933
185 Quầy số 9 – Hoàng Kim Ngân TT Đình Cả – Võ Nhai 0978630990
186 Quầy số 9 – Nông Thị Sao TT Hùng Sơn – Đại Từ 0977040261
187 Quầy Thuận Thành Phổ Yên 2803863625
188 Quầy thuốc 12 úc Sơn – Phú Bình  Đinh Thị Nga  0969021398
189 Quầy thuốc Hoàng Lan  02803841686
190 Quầy thuốc Khánh Chi – Tân Hương, Phổ Yên
191 Quầy thuốc Kim Ngân Bãi Bông. Phổ Yên 0978995283
192 Quầy thuốc Lan Đức, Trung Thành, TPTN  01688.112.674
193 Quầy thuốc Minh Hiền Z131. TX Sông Công 963523882 – 985899533
194 Quầy thuốc Minh Huyền – Tân Lang – Tp Thái Nguyên   0913.370.226
195 Quầy thuốc Phương Thanh Đắc Sơn. Phổ Yên 974354874 – 1689021933
196 Quầy thuốc số 1, La Hiên, Võ Nhai  Lê Thị Hòa: 0978241944
197 Quầy thuốc số 2 Chợ Hanh, Thượng Đình, Điềm Thụy, P.Bình
198 Quầy thuốc số 3 – Chợ Đòn – Khả Son – Phú Bình
199 Quầy thuốc số 3, Phố Cò, TX Sông Công
200 Quầy thuốc số 4 – Đỗ Thị Nguyên – Phố Đình – Đại Từ  0976175266
201 Quầy thuốc số 6 – Tân Thanh – Bắc Cường – Định Hóa
202 Quầy thuốc Thành Đạt, TT Đình Cả, Võ Nhai  0973834764
203 Quầy thuốc Thành Thoa Đắc Sơn. Phổ Yên 0942609012
204 Quầy thuốc Thúy Hậu Ba Hàng. Phổ Yên 983332857 – 1644486348
205 Quầy thuốc Tiên Phong Tiên Phong. Phổ Yên 974864786 – 974864953
206 Quầy thuốc Vạn Thảo Đường Hồng Tiến. Phổ Yên 1695586958
207 Quầy thuốc Văn Thùy Đắc Sơn. Phổ Yên 1693516434
208 Quầy TT – Hương Sơn, Phú Bình  Nguyễn Thị Nga 0906170236
209 Quầy TT – TPTN  0977337553
210 Quầy TT – TPTN\Hoàng Mai Nga  0977337553
211 Tạ Thị Thu, Quầy số 18, Hóa Trung, Đồng Hỷ
212 Trần Thu Trang – Quầy số 2 – HT Phú Lương  01697.682.702
213 Trần VĂn Tuấn Thượng Đình- Phú Bình 0936755652
214 Trần VĂn Tuấn Thượng Đình- Phú Bình 0936755652
215 Triệu thị Thanh Tân Long- TP Thái Nguyên 0972521982
216 Triệu thị Thanh Tân Long- TP Thái Nguyên 0972521982
217 Vũ Nguyên Thiện – Nhà thuốc 57 tổ 11 Trung Thành
218 Vũ Thị Ngọc Bích Hương Sơn- Phú Bình 985118054 – 942884219
219 Vũ Thị Ngọc Bích Hương Sơn- Phú Bình 985118054 – 942884219

Trả lời