Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Số điện thoại
1 Anh Cường -Quầy 1, Chợ Lịm,. Phú Xuyên  0983 203 667
2 Bác Chuông – Chợ Lịm – Phú Xuyên 0984.765.769
3 Chị ảnh – Nhà thuốc Tú Anh, TT Phú Lâm, Phú Xuyên, Hà Nội  0985 139 673
4 Chị Bích – Quầy 18, Chợ Bái, Phú Xuyên, Hà Nội  0433 878 333\ 043.360.9266
5 Chị Hoa ,Chợ Khang Thái, Phú Xuyên 0985364429
6 Chị Hường, – Quầy 10, Phú Mỹ, Phú Xuyên HN 0942007805
7 Chị Thoa -Quầy 18, TT Phú Minh – Phú Xuyên Chị Thoa 0433507894
8 Chị Thu – Quầy 24, Chợ Bìm, Phú xuyên HN  0973.785.748
9 CND Phú Xuyên – Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên, Hà Nội  04.3385.4293\ 01672641384 (Chị Xuân)
10 Cô Loan – Quầy 4, Chợ Lịm, Phú Xuyên 0984116407
11 Nhà thuốc Hồng Vân –  Chợ Bóng, Phú Xuyên
12 Nhà thuốc Hồng Vân –    Đồng Vàng, Hoàng Long, Phú Xuyên
13 Nhà thuốc Tú Anh –   TT Phú Lâm, Phú Xuyên, Hà Nội
14 Nhà thuốc Hải Trọng – Phố Guột- Phú Xuyên- Hà Nội 0984869835
15 Quầy thuốc số 16 (Đặng Đình Đồng) – TT Phú Minh – Phú Xuyên  04 3378 4884\0904279386
16 Quầy thuốc Thái Quang – Chợ Bái – Phú Xuyên – Hà Nội  0985 487 989\ 0984 768 792
17 Quầy thuốcTN- Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên, Phú Xuyên HN Vũ Thị Thúy 0433.507.062
18 Quầy 10 –  Phú Mỹ, Phú Xuyên HN

Trả lời