Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1  Đỗ Thị Bích Ngân  khu 15, TT Thanh Ba  0978182037
2  Nhà thuốc 338  TX Phú Thọ  01238589550
3  Nhà thuốc Hồng Phi Ga Việt Trì, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ
4  Nhà thuốc Hùng Vương  Ki ốt 7 Chợ Trung Tâm/Nguyễn Văn Chiến
5  Nhà thuốc Minh Hương  Chợ Trung Tâm, Việt Trì  0976059049
6  Nhà thuốc Mỹ Hoa  Chợ Chung Cư Diện – Thanh Miếu – Việt Trì
7  Nhà thuốc Trúc Quỳnh  Thọ Sơn – Việt Trì
8  Nhà thuốc Tú Anh   Chợ Mè, TX Phú Thọ, Em Vân  0976404849
9  Quầy 01   171 Phong Châu – Phù Ninh
10  Quầy 16  1109 Hùng Vương – Tiên Cát
11  Quầy 22 – TT Thanh Ba Nguyễn Thị Thanh Mai
12  Quầy 23 (Số 1 cũ) Khu Hanh Chinh, TT Lâm Thao
13  Quầy 31  Bản Nguyên, Lâm Thao
14  Quầy 34  TT Hùng Sơn, Lâm Thao
15  Quầy 44  Khu 6 – Thanh Ba 987724641
16  Quầy thuốc 09  Khu 3, Ninh Dân,Thanh Ba
17  Quầy thuốc 12 –  Nông Trang – Việt Trì/Chị Phương
18  Quầy thuốc 23  Võ Lao,Thanh Ba
19  Quầy thuốc 29  Thanh Miếu – Việt Trì
20  Quầy thuốc 30, Nguyễn Thị Phương Thảo  Lâm Thao  0977026008
21  Quầy thuốc 37 Khu hành chính Lâm Thao
22  Quầy thuốc 42  Chị Hiền – Tiên Cát – Việt Trì,  0973225790
23  Quầy thuốc 56  Chợ Cao Mại,Lâm Thao
24  Quầy thuốc 89  Thanh Ba
25  Quầy thuốc Mai Hải  Chợ Mè  0169 914 2027
26  Quầy thuốc Phương Liên, chị Liên  Thanh Ba  0943034014
27  Quầy thuốc số 1  Nguyễn Thị Vân Anh, Thanh Ba  0976753220
28 Chị Minh -Quầy 48 – TT Phong Châu, Phù Ninh, PThọ, Phù Ninh
29 Chị Nhung – Khu 6 Tứ Mỹ – Tam Nông Tam Nông 945482029
30 Chị Vân – TT Thanh Ba – Phú Thọ Thanh Ba 0977557322/0987105973
31 DL Hồng Phi, Tổ 19, Hồng Hà 2, Bến Gót, Việt Trì, Phú Th Việt Trì
32 Đỗ Thị Hồng Thắm, Đoan Hùng, Phú Thọ/ Đoan Hùng 1684336267
33 Nguyễn Thị Hoa – Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ Đoan Hùng
34 Nguyễn Thị Kim Loan  CND Thanh Ba  02103886010
35 Nguyễn Thị Lê – Khu Hành Chính Lâm Thao – Lâm Thao 0972.740.288
36 Nguyễn Thị Thanh Hương  khu 10, Thanh Ba,  01654442753
37 Nhà thuốc 388 Thị Xã Phú Thọ/Chị Hoa TX.Phú Thọ
38 Nhà thuốc 69/ Châu Phong Việt Trì
39 Nhà thuốc 69/ Châu Phong Việt Trì
40 Nhà thuốc Dân Lợi – 64 Lê Quý Đôn – Gia Cẩm/Nguyễn Thị Lợi Việt Trì
41 Nhà thuốc Diệu Hương – Chợ Trung Tâm/Nguyễn Thị Hồng Việt Trì 988088528
42 Nhà thuốc Đức Thiện – Tân Dân – Việt Trì, Việt Trì 962642246
43 Nhà thuốc Hà Cường – Khu 4, TT Hùng Sơn, Lâm Thao Lâm Thao
44 Nhà thuốc Hải Yến, Minh Nông, Phú Thọ, chị Hằng Việt Trì 977624054
45 Nhà Thuốc Hoa Soạn – Âu Cơ, thị xã Phú Thọ/ Chị Hoa TX.Phú Thọ
46 Nhà thuốc Hoàn Hợp – Khu 13 Cổ Tiết – TT Tam Nông/Nguyễn Thị Bí Tam Nông
47 Nhà thuốc Hoàng Lương – K5 Chợ Mè – Thành Vinh/Nguyễn Thị Lương TX.Phú Thọ
48 Nhà thuốc Hồng Anh /351 Châu Phong, Gia Cẩm,/ Việt Trì 984493467
49 Nhà thuốc Hồng Huyên – Chợ Gia Cẩm – Việt Trì Việt Trì
50 Nhà thuốc Khải Hưng – Chợ Gia Cẩm/Chị Thủy Việt Trì 989557868
51 Nhà thuốc Khánh Linh – Chợ Bãi Bằng – Phong Châu – Phù Ninh/Hán Phù Ninh
52 Nhà thuốc Kim Hoàn – 821 Hùng Vương – Thanh Miếu/Nguyễn Thị Min Việt Trì
53 Nhà thuốc Lan Nghị – Ki ốt số 2 Chợ Gia Cẩm – Hùng Vương/ Việt Trì
54 Nhà thuốc Lê Lợi – Châu Phong – Gia Cẩm/Nguyễn Thị Nga Việt Trì
55 Nhà thuốc Mai Lanh – TX Phú Thọ/Chị Lanh TX.Phú Thọ 986047170
56 Nhà thuốc Minh Hương, Chợ Trung Tâm, Việt Trì, Việt Trì 976059049
57 Nhà thuốc Mỹ Hoa – Chợ Chung Cư Diện – Thanh Miếu – Việt Trì Việt Trì
58 Nhà thuốc Ngọc Khiết – Kiot A51 Chợ Trung Tâm/Nguyễn Thị Ngọc K Việt Trì
59 Nhà thuốc Nguyệt Châu – Khu 1 Vân Phú – Vân Cơ/Nguyễn Thị Nguyệ Việt Trì
60 Nhà thuốc Phúc Đạt – Thanh Miếu – VT – Phú Thọ Việt Trì
61 Nhà thuốc Tâm Đức, Nông Trang, Chị Thủy, Việt Trì 1688480731
62 Nhà thuốc Thành Đạt – 576 Châu Phong, Việt Trì\Chị Thúy Việt Trì
63 Nhà thuốc Thanh Giang – Trần Phú – Dĩu Lâu/Phùng Minh Giang Việt Trì
64 Nhà thuốc Thanh Huy – Hùng Vương – Gia Cẩm/Trần Thị Thanh Tâm Việt Trì
65 Nhà thuốc Thiện Cảnh – Gia Cẩm, Việt Trì\Chú Cảnh Việt Trì 0984.801.277
66 Nhà thuốc Thiện Nhân, Gia Cẩm, VT, chị Hằng Việt Trì 963660686
67 Nhà thuốc Thùy Dương – KCN Thụy Vân/Nguyễn Thị Thùy Dương Việt Trì
68 Nhà thuốc Trung Thịnh, TT Yên Lập, Cô Thư Yên Lập 0915.960.353
69 Nhà thuốc Tuấn Hùng, Đường Trân Phú, Dĩu Lâu, Việt Trì 0986.605.668
70 Nhà thuốc Tuấn Thanh – 34 Trần Phú – Dĩu Lâu – Việt Trì 917293858
71 Quầy 01 – 171 Phong Châu – Phù Ninh/Hà Thị Vân Anh Phù Ninh
72 Quầy 04 Khu 4 Phong Châu – Phù Ninh/Nguyễn Thế Tân Phù Ninh
73 Quầy 05 Phú Lộc – Phù Ninh/Nguyễn Thị Hải Yến Phù Ninh 977417156
74 Quầy 06 – khu 3 Mỏ Thanh Sơn/Nguyễn Thị Oanh Thanh Sơn 1646515311
75 Quầy 06 – Phú Ga – Thanh Sơn/Nguyễn Thị Lan Thanh Sơn 2103873127
76 Quầy 12 Chợ Bãi Bằng – Phong Châu – Phù Ninh/Chú Thụ Phù Ninh
77 Quầy 12 Khu 7 Minh Nông/Nguyễn Thị Phương Việt Trì 984995189
78 Quầy 14 Chợ Bãi Bằng – Phong Châu-Phù Ninh/Hà Thị Sở Phù Ninh
79 Quầy 14 Chợ Bãi Bằng – Phong Châu-Phù Ninh/Hà Thị Sở Phù Ninh
80 Quầy 15 Chợ Trung Tâm – Việt Trì/Nguyễn Thị Bích Thảo Việt Trì
81 Quầy 16 – 1109 Hùng Vương – Tiên Cát/Nguyễn Thị Mai Việt Trì
82 Quầy 18 – 17/7 Tân Lập – Hùng Vương/Nguyễn Thị Anh Thư TX.Phú Thọ
83 Quầy 22 – Tổ 35 Thi Đua, Tiên Cát, Việt Trì\ Nguyễn Văn Việt Trì
84 Quầy 23 (Số 1 cuux) Khu Hanh Chinh, TT Lâm Thao,Chị Ho Lâm Thao
85 Quầy 27 – Hai Bà Trưng – Thọ Sơn/Nguyễn Thị Đoàn Việt Trì
86 Quầy 27 – Hai Bà Trưng – Thọ Sơn/Nguyễn Thị Đoàn Việt Trì
87 Quầy 28 Chợ Trung Tâm – Cẩm Khê/Hà Thị Hanh Cẩm Khê 982379461
88 Quầy 30 – TT Thanh Ba/Chị Vân Anh Thanh Ba 987105973
89 Quầy 34 – TT Hùng Sơn, Lâm Thao\ Nguyễn Hồng Thinh Lâm Thao
90 Quầy 50 TT Phong Châu – Phù Ninh/Lê Văn Sơn Phù Ninh 966725678
91 Quầy 69 – Cầu Đất – Thanh Sơn/Nguyễn Thị Ngân Thanh Sơn 983249764
92 Quầy số 10 Vân Cơ – Việt Trì/Chị Huệ Việt Trì 986699280
93 Quầy sô 18 – Cao Xá/Nguyễn Thị Hiền/ Lâm Thao 982216577
94 Quầy thuốc 02 – 172 TT Phong Châu – Phù Ninh//Chị Tâm Phù Ninh 1682693451
95 Quầy thuốc 03 0 Khu 1 Vân Phú – Vân Cơ/Nguyễn Anh Huy Việt Trì 976066229
96 Quầy thuốc 03-Chợ Cao Mại,Lâm Thao\Nguyễn Thu Hà, Lâm Thao 978418200
97 Quầy thuốc 05 – Tân Phương – Âu cơ/Chị Chi Việt Trì 974525767
98 Quầy thuốc 12 Khải Xuân,Thanh Ba\Hoàng Thị Thu Hương Thanh Ba
99 Quầy thuốc 12, K3, Vụ Cầu, Hạ Hòa, Anh Tú, Hạ Hoà 989863603
100 Quầy thuốc 18 Em Huệ, Cẩm Khê, Cẩm Khê 0978.760.786
101 Quầy thuốc 19 – Châu Phong – Việt Trì/Chị Hương Việt Trì
102 Quầy thuốc 21,tổ 35 Thi Đua,Tiên Cát,Việt Trì/Nguyễn Thị Bích Việt Trì
103 Quầy thuốc 22 Phú Lạc,Cẩm Khê\Nguyễn Thị ái Liên Cẩm Khê
104 Quầy thuốc 22, TT Phù Ninh, Chị Hằng, Phù Ninh 975892448
105 Quầy thuốc 23 -Võ Lao,Thanh Ba\Chị Hân Thanh Ba
106 Quầy thuốc 23, Chợ Bãi Bằng, Phù Ninh/ Chị Hồng Phù Ninh 974858855
107 Quầy thuốc 24 -808 Hùng Vương,Thanh Miếu,Việt Trì\Nguyễn Thị Hồn Việt Trì
108 Quầy thuốc 35, SKT Cẩm Khê, Nguyễn Thị Lân – TT Cẩm Khê Cẩm Khê
109 Quầy thuốc 37 Khu hành chính Lâm Thao – Nguyễn Thị Thu/ Lâm Thao
110 Quầy thuốc 43 Nông Trang, Chị Loan, Việt Trì 987793996
111 Quầy thuốc 68, Chị Lan Anh, Thanh Ba, PT Thanh Ba 983593875
112 Quầy thuốc 92, Chị Hiên, Thụy Vân, Lâm Thao, Việt Trì 985260193
113 Quầy thuốc bệnh viện Lâm Thao – TT lâm Thao/Phan Thị Hồng Huế Lâm Thao
114 Quầy thuốc Bích Hằng – KCN Thụy Vân – Vân Phú/Nguyễn Thị Hằng Việt Trì
115 Quầy thuốc BV Yên Lập, Em Anh, Yên Lập 964210333
116 Quầy thuốc Châu Sinh – Chợ Bãi Bằng – Phong Châu – Phù Ninh – Phù Ninh
117 Quầy thuốc Cô Loan, Đoan Hùng Đoan Hùng 2103648310
118 Quầy thuốc Cô Phú, Chợ Z4, TX Phú Thọ TX.Phú Thọ 973876948
119 Quầy thuốc Hải Yến, Tứ Mỹ, Tam Nông, Chị Yến, Tam Nông 979155856
120 Quầy thuốc Hùng Vương – KCN Thụy Vân/Nguyễn Văn Thành Việt Trì 985900938
121 Quầy thuốc Mai Hải – Chợ Mè/Nguyễn Thị Hải TX.Phú Thọ 1699142027
122 Quầy thuốc Nga Sơn – Tân Phương, Thanh Thủy\ Chị Nga Thanh Thuỷ 986288060
123 Quầy thuốc Phương Cường, Thanh Miếu, Việt Trì, Việt Trì 2106258999
124 Quầy thuốc Sao Đỏ, Em Mến, Lâm Thao, Lâm Thao 01639.168.777
125 Quầy thuốc SKT, Khu 13 Cổ Tiết, Tam Nông/Bùi Thị Nga Tam Nông 946118323
126 Quầy thuốc số 01 Phố Vàng, TT Thanh Sơn\ Nguyễn Thị Nhung Thanh Sơn
127 Quầy thuốc số 04 Phố Vàng, TT Thanh Sơn\ Nguyễn Thị Thu Thanh Sơn
128 Quầy thuốc số 1 ,Khu bệnh viện,TT Đoan Hùng,Cô Nguyễn Thị Tích Đoan Hùng
129 Quầy thuốc số 10 – 292 Trần Phú – Dĩu Lâu/”/Cô Thúy Việt Trì 2103940596
130 Quầy thuốc số 18, Phù Ninh/Phan Thị Thu Hường Phù Ninh 0972.273.577
131 Quầy thuốc số 20, Âu Cơ, TXPT – Chú Thao TX.Phú Thọ 989546383
132 Quầy thuốc Thu Liên, Thụy Vân, Chị Liên, Việt Trì 986288409
133 Quầy thuốc Thu Trang, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ Việt Trì
134 Quầy thuốc Tiến Đạtchợ Phú Ninh – TT Phú Ninh – Phú Phù Ninh
135 Quầy thuốc Tiến Đạtchợ Phú Ninh – TT Phú Ninh – Phú Phù Ninh 977624054
136 Quầy thuốc Tiến Khương, Tây Cốc, Đoan Hùng Đoan Hùng 0988.128.751
137 Thái Huyền – Khu 1 Vân Phú – Việt Trì/ Việt Trì 1687300883

Trả lời