Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà Thuốc Địa chỉ SĐT
1 Bộ Anh Cầu Bút – Yên Mô 0303.836.029
2 Cô Hương Cầu Tu – Yên Mô 0989.378.506
3 Quỳnh – Nguyệt Chợ Bến – Yên Mô 0983.709.665
4 Chị Hường Cẩm Ngã 3 – Yên Thịnh – Yên Mô 0987.055.046
5 Chọn Đạt Yên Thịnh – Yên Mô 0163.780.0865
6 Lý Anh Cồn Thoi – Kim Sơn 0303.863.743
7 Em Khuyên Xóm 11 – Yên Lộc – Kim Sơn 0916.495.159
8 Đại lý tân dược Thành Chanh Kim Định – Kim Sơn 0123.999.1689
9 Đại lý tân dược chị Giang Đồng Hướng – Kim Sơn 0942.929.030
10 Đại lý tân dược chú Dự Kim Chính – Kim Sơn 0916.031.398
11 Đại lý tân dược cô Thơm Kim Chính – Kim Sơn 0303.720.450
12 Đại lý tân dược chị Hằng Quý Tam Điệp 0946.279.743
13 Đại lý tân dượcChị Phượng Đền Dâu – Tam Điệp 0982.020.977
14 Đại lý tân cô Chấp Thứ Ngã 3 – Tam Điệp
15 Đại lý tân dược chị Tâm Chơợ Sáng – Tam Điệp 0123.864.8588
16 Đại lý tân dược chú Nghĩa Me – Gia Viễn 0916.510.603
17 Đại lý tân dược cô Hồng Me – Gia Viễn 0985.006.300
18 Chị Huyền Gia Phú – Gia Viễn 0127.978.2267
19 Chị Thơm Cầu huyện – Ninh Khánh 0945.452.511
20 Chị Thanh Phố Mía – TPNB 0916.498.228
21 Chị Lương Phố Mía – TPNB 0912.672.334
22 Giang Quy TPNB 0303.873.407
23 Chị Phượng Thông Chợ Bợi – Ninh Phúc 0974.863.243
24 Chị Thêu Đường 10 – Ninh Sơn 0982.418.195
25 Chị Dung Đường 10 – Ninh Sơn 0942.332.116
26 Chị Oanh Chợ Rồng – TPNB 0169.773.9279
27 Mai Dung Vân Giang – TPNB 0303.897.545
28 Chị Hải Chung Vân Giang – TPNB 0983.677.412
29 Em Thủy Trần Hưng Đạo – TPNB 0915.271.262
30 Ngọc Sơn Trần Hưng Đạo – TPNB 0932.205.375

Trả lời