Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1  Anh Khánh Nga 3 Tuần – Quỳnh Châu  0979935375
2  Chị Hằng xóm 3 -Hoa Thành  01644058267
3  Chị Hồng Xóm 3 – Hoa Thành  01665184826
4  Chị Nga Chợ My Thành  0919177129
5  Chị Nguyệt Nga 3 Tuần – Quỳnh Châu  0975422293
6  Chị Sa Chợ Quỳnh Hưng  0912255258
7  Chị Thủy Ngã 3 Tuần – Quỳnh Châu  01633946130
8  Chị  Yến Ngã 3 Tuần – Quỳnh Châu  0976653922
9  Gì Oanh Khối 1 – TT Yên Thành  0383863166
10  Gì Thắng Khối 1 – TT Yên Thành  0383651154
11  Mạnh Linh Khối 1 – TT Cầu Giát  0916974266
12  Nhà thuốc Nga Thắng – Khối 4, TT. Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An
13  Phạm Thị Linh, Số 1 Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An Nghệ An
14  Phạm Thị Thuận, Khối 3, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Chị Thuậ Nghệ An
15  Quầy thuốc Chị Bé, Khối 8, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Trần Thị  Bé Nghệ An
16  Toàn Linh Quang Vinh- TX Hoàng Mai                                    989,518,688
17 Anh Khánh, Nga 3 Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Anh Khánh Nghệ An
18 Bùi Thị Hoàng Oanh, Khối 8, TT Cầu giát, Quỳnh Lưu Nghệ An
19 Chị Hà Chợ TT Quỳ Hợp 01652227289
20 Chị Hằng, Xóm 4, Văn Thành, Yên thành, Chị Hằng Nghệ An
21 Chị Hòa  Chơ Nghĩa Thuận -TX Thái Hòa 0972487796
22 Chị Hồng Chợ Giát – TT Cầu Giát 01662664750
23 Chị Hồng, Chợ TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu Nghệ An
24 Chị Hồng, Xóm 3, Hoa Thành, Yên Thành Nghệ An
25 Chị Huệ Nghĩa Thuận  – TX Thái Hòa 0983444969
26 Chị Huệ Khối 9 – TT Quỳ Hợp 0946022520
27 Chị Hương Chợ Cờ Đỏ – Nghĩa Đàn 0975427229
28 Chị Hương Chơ Quỳnh Giang 01657160317
29 Chị Hương, Chợ, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Chị Huương Nghệ An
30 Chị Hường, Hồng Thành, Yên Thành Nghệ An
31 Chị Lài Khối 12 – TT Quỳ Hợp 0973199522
32 Chị Liên, Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai Nghệ An
33 Chị Linh Chợ Quỳnh Đôi 0944783345
34 Chị Lương Chợ Hiếu  – TX Thái Hòa 0987464754
35 Chị Mai, Chợ Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu Nghệ An
36 Chị Mai, TT Nam Đàn Nghệ An
37 Chị Nga Khối 1 – TT Quỳ Hợp 0978838713
38 Chị Nghĩa Chợ Nghĩa Thuận  – TX Thái Hòa 0984343929
39 Chị Nghĩa Chợ Nghĩa Thuận  – TX Thái Hòa 0984343929
40 Chị Nguyệt, Nga 3 Tuần, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Chị Nguyệ Nghệ An
41 Chị Nguyệt, Nhà thuốc Trung Tâm,  Phan Chu Trinh, TP Vinh Nghệ An
42 Chi Nhánh dược Hưng Nguyên THị trấn Hưng Nguyên 0982526646
43 Chị Oanh Khối 8 – TT Cầu Giát 0976286201
44 Chị Thảo xóm 6 Quỳnh Thạch 0975659406
45 Chị Thiêm, Khối 4, TT Diễn Châu Nghệ An
46 Chị Thu Hiền Chợ Đồng Nại – Châu Quang 0978798960
47 Chị Thương Đồng Ban – Đồng Hợp 01686951272
48 Chị Thương, Châu Quang, Qùy Hợp Nghệ An
49 Chị Thủy Chợ Hiếu  – TX Thái Hòa 0985263620
50 Chị Thủy, Khối 4, TT Qùy Hợp Nghệ An
51 Chị Thủy,  Ngã ba Chợ Tuần – Quỳnh Châu – Quỳnh Lưu Nghệ An
52 Chị Tiến, Chợ Si Nam, Diễn Châu Nghệ An
53 Chị Vinh Nghĩa Thuận  – TX Thái Hòa 0983589840
54 Chị Vinh Chợ Đồng Nại – Châu Quang 0947706627
55 Chị Vinh, Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn Nghệ An
56 Chị Xuân, Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai Nghệ An
57 Chị Yến, Diễn An, Diễn Châu Nghệ An
58 Chị Yến, Ngã ba Tuần – Quỳnh Châu – Quỳnh Lưu Nghệ An
59 Chú Nguyên Chơ bộng Bảo Thành 098410044
60 Chú Nguyên, Xóm Chợ Bổng, Bảo Thành, Yên Thành Nghệ An
61 Cô Hảo Chợ TT Quỳ Hợp 01693481044
62 Cô Lan TT Quỳ Hợp 0973452399
63 Cô Liễu Chợ Hiếu  – TX Thái Hòa 0383881041
64 Cô Tám Chợ Dinh – Minh Hợp 01698595737
65 Cô Tám, Chợ Dinh, Minh Hợp, Quỳ Hợp, Cô Tám Nghệ An
66 Cô Thủy Khối 4 – TT Quỳ Hợp 0972162123
67 Cô Trầm Chợ Dinh – Minh Hợp 01694286707
68 Cô Vân Minh Xuân – Minh Hợp 01676929077
69 Cô vân  Chơ quỳnh long 0383642187
70 Công ty DP Thành Đô, Khối 2, TT Đô Lương\ Ng T Hồng Anh Nghệ An
71 Công ty TNHH Trường Sơn – Nghệ An Nghệ An
72 Cty Nguyệt Hương – 71 Tôn Thất Tùng – TP Vinh Nghệ An
73 Dì Oanh, Khối 1, TT Yên Thành Nghệ An
74 Dì Vân , Chợ Quỳnh Long- Quỳnh Lưu Nghệ An
75 Đinh Thị Nhàn Khối 4 – TT Cầu Giát 0988840849
76 Dung Nga – Nguyễn Xiển – Tp Vinh Nghệ An
77 Hà My Quang Tiến  – TX Thái Hòa 0902252678
78 Hà Tân Hòa Hiếu – TX Thái Hòa 0964671668
79 Hải Nhung Khối 11 – TT Cầu Giát 0984465756
80 Hải Quang Đô Lương
81 Hạnh Dũng, 146 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh Nghệ An
82 Hồ Ngọc Anh Ngã 3 Quỳnh Hậu 0987673331
83 Hòa Vinh Đô Lương 0976281275
84 Hoàng Thị Thoa Khối 9 – TT Cầu Giát 0984366867
85 Hoàng Thị Thoa, Khối 9, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Chị Thoa Nghệ An
86 Hùng Anh Thị Xã Hoàng Mai, Hoàng Mai, Cô An 0947822999
87 Kỳ An, Nghệ An
88 Lê Thị Ngọc Chợ Sơn hải 0383655529
89 Mạnh Linh, Khối 1, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu Nghệ An
90 Nguyễn Thị Dung, Chợ Kênh Bắc, TP Vinh Nghệ An
91 Nguyễn Thị Lý, Chợ Vinh, TP Vinh Nghệ An
92 Nguyễn Thị Nga, Chợ Vạc, Nam Đàn Nghệ An
93 Nguyễn Thị Nhung, Hạnh Lâm, Thanh Chương Nghệ An
94 Nguyễn Thị Thu Hiền Đồng Thuận 0383888068
95 Nguyệt giai Khối 8 – TT Cầu Giát 0916898444
96 Nhà thuốc Bảo An, 147 Nguyễn Phong Sắc,TP Vinh Nghệ An
97 Nhà thuốc Bảo Ngân Nguyễn Thái Học 0383838538
98 Nhà thuốc Bích Loan TT Đô Lương 0963911557
99 Nhà thuốc Bùi Thị Hạnh Nam Đàn 0974651884
100 Nhà thuốc Bùi Thị Liệu Nam Đàn
101 Nhà thuốc Châu Bửu Chợ Vinh- TP Vinh 01679845719
102 Nhà thuốc Chị Hà (T C) Thanh Chương 0973212328
103 Nhà thuốc CHị Mai Nam Đàn 0383822436
104 Nhà thuốc Chị Thảo (N Đ) Nam Đàn 0986631677
105 Nhà thuốc Cty Dược Chiến Thăng Chợ Vinh- TP Vinh 0383840981
106 Nhà thuốc Đạt An, Số 2 Đinh Công  Tráng, TP Vinh – Chị An Nghệ An
107 Nhà thuốc Đậu Thị Thoải Hưng Thịnh- Hưng Nguyên 0966487908
108 Nhà thuốc Đông á – Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh Nghệ An
109 Nhà thuốc Đức Hiền 91 Mai Hoắc Đế 0949167777
110 Nhà thuốc Dung Nga Đường Nguyễn Xiển – TP Vinh 0917151499
111 Nhà thuốc Dược Green, Chợ Vinh, TP Vinh\ Anh Thái Nghệ An
112 Nhà thuốc Gi Thu Chợ Vinh- TP Vinh 0383358237
113 Nhà thuốc Hải Nhung, Khối 11, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu Nghệ An
114 Nhà thuốc Hằng Ngô Đông Vĩnh Tp Vinh
115 Nhà thuốc Hằng Nguyên Nghi Lộc
116 Nhà thuốc Hiên Toàn Chơ ga, tp vinh
117 Nhà thuốc Hòa Phương Nam Đàn 0978089978
118 Nhà thuốc Hòa Vinh, Khối 4, TT Đô Lương – Nguyễn Thị Hòa Nghệ An
119 Nhà thuốc Hoàng Thế Năm Thanh Tường -Thanh Chương 0949291789
120 Nhà thuốc Hoàng Thị Lệ Khuyên Quán Hành – Nghi Lộc 0968119345
121 Nhà thuốc Hồng Hạnh,  Vinh Tân, TP Vinh Nghệ An
122 Nhà thuốc Hồng Lam, Chợ Cồn, Thanh Chương Nghệ An
123 Nhà thuốc Huệ Lan Chợ Ga – tp Vinh 0383853613
124 Nhà thuốc Hùng Anh, TT Hoàng Mai, Nghệ An Nghệ An
125 Nhà thuốc Hương Mơ đường 46 – TP Vinh 0972100993
126 Nhà thuốc Lê Minh Phúc 18 Nguyễn trường Tộ 0914338588
127 Nhà thuốc Lê Thị Thơm Nam Đàn
128 Nhà thuốc Liên Sâm Chợ Vinh- TP Vinh 0383844429
129 Nhà thuốc Liên Tý Đường Nguyễn Xiển – TP Vinh 0914768766
130 Nhà thuốc Lư Chính, 206 Phong Đình Cảng, TP Vinh Nghệ An
131 Nhà thuốc Lý Danh Hồ Hán Thương-tp Vinh 0949688286
132 Nhà thuốc Minh Vân, Khối 3, TT Diễn Châu\ Lê Thị Vân Nghệ An
133 Nhà thuốc Ngọc Tú Hưng Chinh Hưng Nguyên 0977553252
134 Nhà thuốc Nguyêễn Thị Quỳnh Thanh Chương 0946205637
135 Nhà thuốc Nguyen Thị Hằng Nga CHợ Rạng – Thanh Chương 01663943293
136 Nhà thuốc Nguyen Thị Hồng Lam Chợ Rộ – Thanh Chương 0982726968
137 Nhà thuốc Nguyen Thị Lý Chợ Vinh- TP Vinh 0986387470
138 Nhà thuốc Nguyen Thị Trang Hưng Châu – Hưng Nguyên 0966597039
139 Nhà thuốc Nguyên Thị Vân Bệnh Viên Hưng Nguyên 0918385558
140 Nhà thuốc Nhu Hương Đông Vĩnh Tp Vinh 0977880481
141 Nhà thuốc Nhung Dần, 134 Lê Hồng Phong, Hưng Dũng, TP Vinh Nghệ An
142 Nhà thuốc Phạm Phúc 19 Trương Chinh 0978224081
143 Nhà thuốc Quỳnh Phương, 144B Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh\ Chị Hạn Nghệ An
144 Nhà thuốc Tám Bổng Đỉnh Sơn -Anh Sơn 01637869355
145 Nhà thuốc Tâm Hào Chợ Vinh- TP Vinh 0388253852
146 Nhà thuốc Tâm Hứa Chợ Ga – tp Vinh 01639052566
147 Nhà thuốc Tăng Phượng,  Quỳnh Vinh, TT Hoàng Mai, Nghệ An Nghệ An
148 Nhà thuốc Thành Phố, Cổng BV TP Vinh, Chị Thiên Nghệ An
149 Nhà thuốc Thanh Tú Nam Đàn 0966076216
150 Nhà thuốc Thảo An, 24 Phan Bội Châu, TP Vinh\ Chị An Nghệ An
151 Nhà thuốc Thảo Nguyên Nguyễn Chí Thanh 0383858152
152 Nhà thuốc Thảo Thân, Thượng Sơn, Đô Lương Nghệ An
153 Nhà thuốc Thu Anh Nguyễn Thái Học 0383834381
154 Nhà thuốc Thu Dung, Chợ Vinh, Thành Phố Vinh\ Võ Thị Dung Nghệ An
155 Nhà thuốc Thu, Chợ Vinh, TP Vinh Nghệ An
156 Nhà thuốc Thủy Tráng, Cổng TTTM chợ TT Đô Lương Nghệ An
157 Nhà thuốc Tố Nga, Chợ Con Cuông, TT Con Cuông Nghệ An
158 Nhà thuốc Toán Nghiã Quán Hành 0987781698
159 Nhà thuốc Toàn Nhung – 335 Nguyễn Văn Cừ – Tp Vinh/’982135336/ Nghệ An
160 Nhà thuốc Toàn Thi Chợ Vinh- TP Vinh 0973266589
161 Nhà thuốc Toàn Thi, Chợ Vinh, TP Vinh, Nguyễn Thị Toàn Nghệ An
162 Nhà thuốc Trần Thị Bé TT Tân Kỳ 0971355388
163 Nhà thuốc Trần Thị Hường Đường Nguyễn Trường Tộ -TP Vinh 0986651088
164 Nhà thuốc Trần Thị Thùy TT Đô Lương 0975672306
165 Nhà thuốc Trần THị Thủy Nam Đàn 0986129479
166 Nhà thuốc Trần Thu Hường, Đông Vĩnh, TP Vinh Nghệ An
167 Nhà thuốc Trung Tâm Chị Nguyệt Phan Chu Trinh 0977449982
168 Nhà thuốc Trường Sơn Chợ Vinh- TP Vinh 0383843528
169 Nhà thuốc Trương Thị Tuyết Nghi Lộc 0973011493
170 Nhà thuốc Tú Anh Đô Lương 01697504602
171 Nhà thuốc Tú Anh, Văn Sơn, Đô Lương Nghệ An
172 Nhà thuốc Tuấn Đức, 148 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh\ Anh Đức Nghệ An
173 Nhà thuốc Tuấn Mỳ Quán Bánh 0383851448
174 Nhà thuốc Vân Trung, Khối 10, TT Dùng, Thanh Chương\ Nguyễn Thị Nghệ An
175 Nhà thuốc Việt Cường TT Nam Đàn 0974651884
176 Nhà thuốc Xuân Đỉnh Chợ Quán – Nghi Lộc 0169667141
177 Nhà thuốc Xuân Tùng Số 6 đường Nguyễn Xiển- TP Vinh 0918928767
178 Nhà thuốc Yến Minh Chợ Đước – Hưng Chính 0383535338
179 Nhà thuốc Yến Mùi Đường Nguyễn Xiển – TP Vinh 0383844355
180 Nhà thuốcThoa Quang, 03 Đốc Thiết, TP Vinh\ Chu Kim Thoa Nghệ An
181 Phạm Thị Thuận Khối 3 – TT Cầu Giát 01696371621
182 PK Thành Đô Thị trấn yên thành 0979196805
183 Tám Linh Xóm 2 – Quỳnh Bá 01244319338
184 Tăng Phượng Quang Vinh- TX Hoàng Mai 0946390806
185 Thảo Thân Đô Lương 0973639878
186 Thủy Trang Đô Lương 0383871447
187 Toàn Linh, Mai Hùng, TX Hoàng Mai\ Chị Linh Nghệ An
188 Toán Nghĩa – TT Quán Thành – Nghi Lộc Nghệ An
189 Trần Thị Kim Anh, Xóm 7, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu Nghệ An
190 Trần Thị Vinh, Ngã 4 Công Thành, Yên Thành Nghệ An

Trả lời