Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Số điện thoại
1 Chị Hà – Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội  01686788989\ 0466589758
2 Chị Hiền – Quầy 13,Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội 0975408616
3 Chị Luyến – TT Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội  0962399118 / 01639659410
4 Chị Tâm – Quầy 10, Kênh Đào Mỹ Đức HN 0973190504\ 01679658770
5 Chị Thư – Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội 01672743998
6 Chị Vân – Đội 3, Tế Tiêu, Mỹ Đức HN  0904.731.667
7 Chị Vân Anh – Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội 0433506479
8 Cô Liệu – Quầy 11, Chợ Dậm, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội  0433170075\ 01683.362.800
9 Em Long – Cửa hàng dược, TT Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội  0433847292\ 01686.788.989
10 Nguyễn Thị én – Hợp Thanh, Mỹ Đức HN 01636208099\ 0433.742.863
11 Nhà thuốc Hồng Vân – ngã ba Xuy Xá, Mỹ Đức
12 Nhà thuốc Hồng Vân –   Chợ Vài, Hợp Thanh, Mỹ Đức
13 Nhà thuốc Hồng Vân –   Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức
14 Nhà thuốc Hồng Vân –   Phúc Lâm, Ba Thá, Mỹ Đức
15 Nhà thuốc Hồng Vân –  Chợ Bờ Si, Tuy Lai, Mỹ Đức
16 Nhà thuốc Hồng Vân –  Ngã Tư Cầu Dậm, Viêm Khê, Hợp Thanh, Mỹ Đức
17 Nhà thuốc Xóm 4 –   Xã Phúc Lâm – Mỹ Đức
18 NT Xóm 4 – Xã Phúc Lâm – Mỹ Đức Nguyễn Thị Hồng 0986.626.408
19 Quầy số 14 – Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội Chị Hồng 0948891879\0936397776
20 TTYT Ba Thá -Mỹ Đức, Hà Nội Chị Liên 0975766079

Trả lời