Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1   Nhà thuốc Quý Hương  162 Nguyễn Văn Trỗi, An Lão, Hải Phòng
2  Cô Đồng Thị Xinh  Tú Sơn, Kiến Thụy
3  Cô Thu  248 Ngô Gia Tự, Hải An
4  Công ty Hậu Vũ  Hải Phòng  0313.630.618
5  Đại lý bán Thuốc Đội 3  Xuân Hưng, Tây Hưng/
6  Đại lý bán thuốc Thanh Tâm  chợ Đông Quy, Toàn Thắng, Tiên Lãng
7  Đại lý thuốc   Hoa Động, Thủy Nguyên,  0945468605
8  Đào Thị Bọc  69 Thọ Xuân, TT Núi Đôi, Kiến Thụy – Hải Phòng
9  Hiệu thuốc Tùng Hà  240 Miếu Hai Xã, Lê Chân  0989081376
10  Quầy Hạnh 527 Trần Nhân Tông, Kiến An
11  Quầy thuốc Anh Thịnh  507 Mạc Đăng Doanh, Dương Kinh
12  Quầy thuốc Bảo Hà  Đồng Minh, Vĩnh Bảo
13  Quầy thuốc Chị Toản  toàn Thắng, Tiên Lãng
14  Quầy thuốc Gia Bảo,  Đại Hà, Kiến Thụy/Chị Vịnh
15  Quầy thuốc Hoàng My  An Đồng, An Dương
16  Quầy thuốc Linh Chi  29 Khu 8, TT Tiên Lãng
17  Quầy thuốc Minh Hòa,  111 Khu 8, TT Tiên Lãng
18  Quầy thuốc Thanh Lương  Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương
19  Quầy thuốc Tuệ Lâm  Kiến Thụy – Hải Phòng
20  Quầy thuốc Việt Loan  Xóm 10, Ngũ Lão, Thủy Nguyên
21 C ty dược bạch đằng 69 bạch đằng núi đèo thủy nguyên 0912758287
22 C ty dược hương linh 123 nguyễn đức cảnh lê chân 0936799380
23 Chị Hằng – Hiệu thuốc  Kiến An Hạnh Phúc 1, Tràng Minh, Kiến An
24 Cô Nội  chợ Kênh, Quốc Tuấn, An Lão
25 CTD Hoàng Lê 63 Điện Biên Phủ 0904068978
26 CTD Lan Xuyên 54 Quang Trung 1666364679
27 CTD Vạn Mỹ 5C22 Cầu Tre 0976515755
28 Đại lý bán thuốc đội 3 xuân hưng tây hưng 0979957179
29 Đại lý bấn thuốc cô thìn Thôn trung phục lễ 0313972372
30 Đại lý Thuốc Minh Thắng Thôn 7 Đông Am – Tam Cường 1649595836
31 Dâij lý bán thuốc Chị Tám Chơn con minh đúc thủy nguyên 0313675055
32 Hiệu thuốc  Hải Phòng 83 hàng kênh 0904822898
33 Hiệu thuốc  Hải Phòng 34 dư hàng 0936281878
34 Hiệu thuốc  Hải Phòng 53 Tôn Dức Thắng 0912591675
35 Hiệu thuốc  Hải Phòng 214 TNH 0313602273
36 Hiệu thuốc  Hải Phòng 240 miếu 2 xã 0904957558
37 Hiệu thuốc  Hải Phòng 135 tnh 0903260296
38 Hiệu thuốc  Hải Phòng 14\ 161 THIên lôi 0982883616
39 Hiệu thuốc An Lão  Quầy số 30 – Chợ Kênh
40 Hiệu thuốc An lão  cô liên 267 ngô quyền  an lão 0313872346
41 Hiệu Thuốc Cô Sinh Tú Sơn, Nãi Sơn 0313560198
42 Hiệu thuốc Hải Phòng  Số 1 Sơn Hải, Đồ Sơn – Chị Huyền
43 Hiệu thuốc Hải Phòng  Đường 25 Khởi Nghĩa, Tiên Lãng
44 Hiệu thuốc Hải Phòng 336 Lê Lai 0946935466
45 Hiệu thuốc Hải Phòng 33C Đông Khê 1228355521
46 Hiệu thuốc Hải Phòng Số 1 Chợ Vạn Mỹ 0316543068
47 Hiệu thuốc Hải Phòng 14 Điên Biên Phủ
48 Hiệu thuốc Hải Phòng 43 Phố Cấm 0936612826
49 Hiệu thuốc Hải Phòng 13c Cầu Tre 0903683975
50 Hiệu thuốc Hải Phòng 261 Lạch Tray 0914866077
51 Hiệu thuốc Hải Phòng 60 Hoàng Văn Thụ 0906008455
52 Hiệu thuốc Hải Phòng 48 Quang Trung 0912452087
53 Hiệu thuốc Hải Phòng 36 Hạ Lý 0904521262
54 Hiệu thuốc Hải Phòng Khu 5 Quấn Toan 0904113648
55 Hiệu thuốc Hải Phòng 591 Ngô Gia Tự 0936928382
56 Hiệu thuốc Hải Phòng 448 Phủ Thượng đoạn
57 Hiệu thuốc Hải Phòng 130 Phương Lưu 1237612005
58 Hiệu thuốc Hải Phòng 289B Phủ Thượng Đoạn 0936812214
59 Hiệu thuốc Hải Phòng 248 Ngô Gia Tự 0313501532
60 Hiệu thuốc Hải Phòng 872 Ngô Gia Tự 0987922855
61 Hiệu thuốc Hải Phòng 378 Ngô Gia Tự 0976805686
62 Hiệu thuốc Hải Phòng Quấy 273 278 Lý Thánh tông – Sơn Hải 0988449835
63 Hiệu thuốc Kiến An 241 Trường Chinh 0982883616
64 Hiệu thuốc Kiến An Q 301 Đường Quán Trữ 1689037686
65 Hiệu thuốc Kiến An 53 Trầng Thành Ngọ
66 Hiệu thuốc Kiến An 234 Trần Tất Văn 1236956168
67 Hiệu thuốc Kiến An 340 Trần Thành Ngọ 0934225456
68 Hiệu thuốc Kiến An 568 Trần Tất Văn 1634744488
69 Hiệu thuốc Kiến An 31 Nguyễn Lương Bằng 0313878171
70 Hiệu thuốc Kiến An 527 Trần Nhân Tông 0972123357
71 Hiệu thuốc Kiến An 1118 Trần Nhân Tông 0934351318
72 Hiệu thuốc Kiến An 322 Nguyễn Lương Bằng 1664267970
73 Hiệu thuốc Kiến An 21 Nhi Đức 0986978598
74 Hiệu thuốc Kiến An  1188 Trần Nhân Tông, Kiến An
75 Hiệu thuốc Kiến An  568 Trần Tất Văn, Kiến An/Hoàng Minh Phương
76 Hiệu thuốc Kiến An  97B Quy Tức, Kiến An- Chị Hòa
77 Hiệu thuốc Kiến Dương Cô Ngân, Cao Bộ, đại Hà 1664262448
78 Hiệu thuốc Kiến Dương Tân Trào, ( Nguyễn Công Túc) 1687271298
79 Hiệu thuốc Kiến Dương Ngô Xuân Đà, ( Kim Đới, Hữu Bằng) 0961161858
80 Hiệu thuốc Kiến Dương 73 Hợp Hòa, Anh Dũng, Dương kinh
81 Hiệu thuốc Thủy Nguyên Lập Lễ, Thủy Nguyên
82 Hiệu thuốc Tiên Lãng  Tiên Lãng, TT Tiên Lãng  01287 352 228
83 Hiệu thuốcHải Phòng  66 Hải Triều,Quán Toan, Hồng Bàng – Chị Hội
84 Hiệu thuốcHải Phòng  43 Phố Cấm Ngô Quyền- Nguyễn Thanh Huyền
85 Hiệu thuốcHải Phòng  Bạch Xa trại, Nam Hưng, Tiên Lãng
86 Hiệu thuốcHải Phòng  Nam Hưng, Tiên Lãng 01662 270 069
87 Hiệu thuốcHải Phòng  15 Miếu Hai Xã – Lê Chân
88 Hiệu thuốcHải Phòng,  Quầy 246, Số 48 Khu 8, TT Tiên Lãng
89 Hiệu thuốcHải Phòng, – Chị Hồi  243 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương
90 Hiệu thuốcKiến An  234 Trần Tất Văn, Kiến An
91 Hiệu thuốcKiến An  84 Khúc Trì, Ngọc Sơn, Kiến An
92 Hiệu thuốcKiến An  12 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An – Nguyễn Thị Hương
93 Hiệu thuốcKiến An, Chị Nhàn  340 Trần Thành Ngọ, Kiến An
94 NH Sâm 26 Sở Dầu 0313540956
95 Nhà thuốc 114 Quán Toan 0983229782
96 Nhà thuốc 133  Chị Tuyết, Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng
97 Nhà thuốc 176 176 Lê Lai 1213263321
98 Nhà thuốc 258 258 Trần Thành Ngọ 0915205079
99 Nhà thuốc 340 340 Trường Chinh 0904722861
100 Nhà thuốc 40P 40P An Đà 0912413874
101 Nhà thuốc 88 Lý Thánh Tông 0313850250
102 Nhà thuốc Bà Nền 103A7 Vạn Mỹ 0976515755
103 Nhà thuốc Bảo anh 293 TNH 0982888933
104 Nhà thuốc bảo linh 0904310316
105 Nhà thuốc Bình Nguyên 173 Phủ Thương Đoạn 0965568058
106 Nhà thuốc Cô Nhì  64 Khu 7,Tiên Lãng
107 Nhà thuốc Định Nền 16A1 Vạn Mỹ 0976515755
108 Nhà thuốc Duy Hường  Số 28 Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng
109 Nhà thuốc Hòa An 513 Cát Bi 0915323769
110 Nhà thuốc Hùng Vương, Hồng Bàng  191 Hùng vương
111 Nhà thuốc Hương Giang 113A7 Vạn Mỹ 0907568070
112 Nhà thuốc Hương giang 50 Dư hàng 0979379981
113 Nhà thuốc Kim Thoa  23 Lê Lợi, Ngô Quyền
114 Nhà thuốc Nam Hoàng Thị trấn 0313884815
115 Nhà thuốc nam phương Thị trấn 0988441064
116 Nhà thuốc Nam Phương, / Chị Yến  Khu 4, TT Tiên Lãng, Hải Phòng
117 Nhà thuốc Nga 406 Tôn Đức tháng 0936815757
118 Nhà thuốc Phương Nga Số 2 Tôn Thất Thuyết 0936925636
119 Nhà thuốc quý hương 162 ng văn trỗi  thị trấn an lão đối diện bệnh viện an lão 1678261970
120 Nhà thuốc Thành Đông  145 Đình Đông, Lê Chân
121 Nhà thuốc Trường Phúc Số 8 Nguyễn Công Trứ, Lê Chân/ Chú Vượng
122 Nhà thuốc Vũ Tôn  846 Trường Chinh, Kiến An – Em Đại
123 Nhà thuốc Vũ Tôn 846 Trường Chinh 1685681889
124 Nhà thuốc303  303 303Cats Dài 0933051704
125 Nhà thuốc40 40 Trần Quang Khải 0983031379
126 Quầy 226 Xuân Tiến  Tiên Lãng
127 Quầy thuốc 15  cô nội đường 10 quang trung an lão 0313572663
128 Quầy thuốc 26  vonga đại hoàng tân dân an lão 0975733084
129 Quầy thuốc 29  cô thu ngã 3  chợ cũ tân dân an lão 0313672478
130 Quầy thuốc 36  huyền Ngã 3 cầu đen tân dương thủy nguyên 1696973690
131 Quầy thuốc 75 cô ngà đường 10 chợ tổng lưu kiếm thủy nguyên 0313975383
132 Quầy thuốc 84 chị tâm trong chợ tổn  và đường 10 lưu kiếm thủy nguyên 0902025983
133 Quầy thuốc 85 chú sơn An lư thủy nguyên 1699426978
134 Quầy thuốc 91 cô hòe đối diện ủy ban xã kiền bái thủy nguyên 1288411099
135 Quầy thuốc 92   hà thu thanh lãng thủy nguyên 0914477368
136 Quầy thuốc 93  chị huyền gần chợ kỳ sơn thủy nguyên 1288036331
137 Quầy thuốc 99 chị lê thanh lãng  thủy nguyên 1222246118
138 Quầy thuốc Anh NGọc vĩnh khê an dồng an dương 0936307509
139 Quầy thuốc Bảo Châu cụm 2 thôn dâu giang biên 0906031099
140 Quầy thuốc chị dương Dương quan 1646393629
141 Quầy thuốc chị hà my sơn ngũ lão 101216448575
142 Quầy thuốc chị huyên Ngũ lão  thủy nguyên 1678769910
143 Quầy thuốc chị ngâm Ngần chợ bính  hoa động thủy nguyên 0945468605
144 Quầy thuốc chị thương Ngần ủy ban xã lám động 1266363008
145 Quầy thuốc chị yến Dương quan thủy nguyên 0974467669
146 Quầy thuốc Cô Bọc 69 Thọ Xuân, Núi Đối 1215392386
147 Quầy thuốc cô lán Chợ chùa thủy chiều thủy nguyên 0977446664
148 Quầy thuốc cô nền ngã tư đường 10 quang trưng an lão 0313872619
149 Quầy thuốc cô tân ngã 3  an tràng trường sơn an lão 0313872132
150 Quầy thuốc cô thạo gần chợ cũ tân dân an lão 1673058635
151 Quầy thuốc cường mai Tân dương thủy nguyên 1666867315
152 Quầy thuốc Gia Bảo Ngũ Đoan, Kiến Thụy 1204510786
153 Quầy thuốc hoàng thủy gần chợ quốc tuấn an lão 1647350650
154 Quầy thuốc hương liên 15 bạch đằng núi đèo thủy nguyên 0936652833
155 Quầy thuốc lộc huyền Thị trấn minh đức 0914692138
156 Quầy thuốc minh dung Thị Trân minh đức thủy nguyên 0943179292
157 Quầy thuốc minh hà trường thành an lão 1675981210
158 Quầy thuốc nam phong Ngũ lão  thủy nguyên 1213298333
159 Quầy thuốc Nga chi 132  tổ 3 thị trấn an dương o983206046
160 Quầy thuốc Phương linh vĩnh khê an dồng an dương 1674900380
161 Quầy thuốc phương linh 371  trường sơn an lão 0313891631
162 Quầy thuốc số 10 chị hoa chợ kênh an lão 1662554771
163 Quầy thuốc thanh nghĩa đường 10 trịnh xá thủy nguyên 1216167329
164 Quầy thuốc thành thủy dốc núi đèo thủy nguyên 0906108805
165 Quầy thuốc thơ  hường Chợ an lư thủy nguyên 0904321390
166 Quầy thuốc thu hường mỹ liệt lưu kiếm thủy nguyên 1698802796
167 Quầy thuốc toan trâm đường 10 dốc chợ my sơn ngũ lão 0945336145
168 Quầy thuốc trang đạt Chợ phục lễ 0945336145
169 quầy thuốc Tuân Huyền Trà Phương, Thụy Hương 1656326839
170 Quầy thuốc Tuấn Minh Chợ cộng hiền 0313584957
171 Quầy thuốc vân mai An lu thủy nguyên 1645791981
172 Quầy thuốc  chị nga Thôn 1 thiên hương thủy nguyên 0948232915
173 Quầy thuốc  chị quỳnh trường sơn an lão 0313891335
174 Quầy thuốc  việt loan đường 10 mt đông ngũ lão thủy nguyên 0985659696

6 trong “Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Hải Phòng

  • Chuyên gia tư vấn says:

   Chào bạn,
   Tổng đài tư vấn sẽ gọi lại tư vấn giúp bạn nhé, cám ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm. Nếu bạn cần tư vấn về rối loạn tiền đình bạn có thể để lại sđt liên hệ hoặc gọi điện đến tổng đài miễn cước 18006629 (trong giờ hành chính) để được các chuyên gia tư vấn cụ thể cho trường hợp của mình.
   Bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều thông tin bổ ích dành cho người mắc rối loạn tiền đình tại đây
   http://tiendinhkhang.com.vn/

  • Chuyên gia tư vấn says:

   Chào bạn!
   Tiền Đình Khang hoàn toàn từ thảo dược và lộ trình để sử dụng sản phẩm là từ 3 tới 6 tháng bạn nhé, sau khi sử dụng đúng 1 lộ trình bạn có thể ngưng 1 đến 2 tháng rồi lại cân nhắc sử dụng lại sản phẩm theo đúng 1 lộ trình nữa nhé, hoặc bạn có thể sử dụng sản phẩm thường xuyên liên tục hàng tháng là tốt nhất nhé. Nếu cần tư vấn thêm về rối loạn tiền đình bạn có thể gọi đến tổng đài miễn cước 18006629 (trong giờ hành chính) để được các chuyên gia tư vấn.
   Bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều thông tin bổ ích dành cho người mắc rối loạn tiền đình tại đây
   http://tiendinhkhang.com.vn/

  • Chuyên gia tư vấn says:

   Chào bạn.
   Gía của Tền Đình Khang Kigona là 65.000/ hộp 30 viên bạn nhé. nếu cần thêm thông tin tư vấn về bênh cũng như để hiểu rõ về sản phẩm bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn miễn phí cước gọi 18006629 để được hỗ trợ nhé.
   Chúc bạn sức khỏe!

Trả lời