Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1  Quầy thuốc Phùng Thu, Thôn 1, Bình Lộc, Lộc Hà Hà Tĩnh
2  Quầy thuốc số 3, 248 Trần Phú, TT Hương Khê\ Nguyễn Thị Thu Hà Tĩnh
3  Quầy thuốc số 49, xóm 7, Thạch Khê, Thạch Hà\ Dương Thị Nhung Hà Tĩnh
4  Quầy thuốc Thanh Trúc, 110 Mai Thúc Loan, TP Hà Tĩnh- Chị Trúc Hà Tĩnh
5 Chi nhánh Dược Can Lộc TT Nghèn, Can Lộc 0972944332
6 Chi nhánh Dược Kỳ Anh TT Kỳ Anh  0915125189
7 CN Dược Tân Thành Đường 26/3, tp Hà Tĩnh 0915653773
8 Công ty CP Dược Phẩm Kỳ Anh TT Kỳ Anh 0983866285
9 Công ty CP Dược Tân Thành Khối 6A TT Nghèn, Can Lộc 0979944698
10 Công ty dược Hoàng Nguyên Nguyễn Công Trứ, tp Hà Tĩnh 0978756205
11 Công ty Dược Liên Hoa TP Hà Tĩnh 0965603393
12 Công ty Hoàng Lan TP Hà Tĩnh 939355553 – 983854547
13 Đặng Thị Mai Chợ TT Hương Khê 0987323187
14 Đào Thị Minh Xuân ,92 Hải Thượng Lãn Ông – TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh
15 Dì Hợi Khối 6, TT Hương Khê 0393871725
16 Dì Hồng TT Hương Khê 0393872877
17 Đinh thị anh Khối 8, TT Hương Khê 0984874697
18 Hoàng Thị Hiền Kỳ Lợi, Kỳ Anh 01672836837
19 HT Bùi Thị Xuân Thiên Lộc, Can Lộc 0982729207
20 HT BV Thạch Hà Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Hà 0912486595
21 HT Can Lộc TT Can Lộc 0978328668
22 HT Nguyễn Xuân Loát TT Can Lộc 01686409808
23 Hùng Thanh, 88 Hải thượng Lãn Ông – TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh
24 Lê Ngọc Hiệp, Thôn 4, Bình Lộc, Lộc Hà Hà Tĩnh
25 Lê Thị Hồng TT Hương Khê 0393872877 – 01276744353
26 Lê Thị Thảo Xóm 8 Kỳ Thịnh, Kỳ Anh 0968003972
27 Lê Thị Thu, Xóm Long Hải, Thạch Kim, Thạch Hà Hà Tĩnh
28 Lê Thu Hiền Kỳ Bắc, Kỳ Anh 01696349019
29 Lương Thị Toàn TT Hương Khê 0975286858
30 Nghiêm Thị Bích Kỳ Tân, Kỳ Anh 01688789795
31 Nguyễn Thị Hoa TT Hương Khê 0984121208
32 Nguyễn Thị Hương Kỳ Phương, Kỳ Anh 098339323
33 Nguyễn Thị Nga Chợ Hương Khê, TT Hương Khê 01654301518/ 0985139445
34 Nguyễn Thị Ninh Kỳ Liên, Kỳ Anh 0987687208
35 Nguyễn Thị Phúc TT Hương Khê 01676559818
36 Nguyễn Thị Thu Khối 2 TT Hương Khê 01692038922
37 Nhà thuốc 104 Xuân Diệu, tp Hà Tĩnh 989732435/ 917382424
38 Nhà thuốc Anh Hùng Khối 1, TT Tây Sơn, Hương Sơn 0919969269
39 Nhà thuốc Bệnh Viện Kỳ Anh TT Kỳ Anh 01686921883
40 Nhà thuốc BV Đức Thọ TT Đức Thọ 0962870608
41 Nhà thuốc BV Hương Khê TT Hương Khê 0904944838
42 Nhà thuốc Hùng Thanh Hải Thượng Lãn Ông, tp Hà Tĩnh 0977459335
43 Nhà thuốc Minh Thành TP Hà Tĩnh 904277477/ 0983122566
44 Nhà thuốc TIẾN LĨNH TT Kỳ Anh 0912708708
45 Nhà thuốc Vinh Nhị Xuân Diệu, tp Hà Tĩnh 913761898/ 1692221812
46 Nhà thuốc Vinh Nhị ,86 – Hải Thượng Lãn Ông – TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh
47 Nhà thuốcBV Điều Dưỡng, Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh/ Chị Oanh Hà Tĩnh
48 Phạm Thị Lợi Kỳ Khang, Kỳ Anh 0978801159
49 Phạm Thị Mỹ Oanh Kỳ Lâm, Kỳ Anh 0168453953
50 Phạn Thị Tâm Xóm 11 Kỳ Thịnh, Kỳ Anh 0989837567/0979538333
51 Phan Thị Thanh Thái ,78 – Hải Thượng Lãn Ông – TP Hà Tĩn Hà Tĩnh
52 Phan Thị Xuân, Xóm Giữa, Thạch Tiến, Thạch Hà Hà Tĩnh
53 Quầy số 1 CN Kỳ Anh Tiến Lĩnh, TT Kỳ Anh 0915435356
54 Quầy số 2 CN Kỳ Anh TT Kỳ Anh 01658499249
55 Quầy số 2 Đông Y TT Kỳ Anh 0916124238
56 Quầy số 4 TT Kỳ Anh 0985099879
57 Quầy số 5 TT Kỳ Anh 0977337335
58 Quầy thuốc Đặng Dung, tp Hà Tĩnh 0977385587
59 Quầy thuốc Chợ Thành Phố, Bình Lộc, Lộc Hà 01697566358/ 925060088
60 Quầy thuốc Chợ Thành Phố,Chợ Cổn, Lộc Hà 0982348099
61 Quầy thuốc Chợ Thành Phố, Hậu Lộc, Lộc Hà 0962599869
62 Quầy thuốc ĐẶNG DUNG, Thạch Bằng, Lộc Hà 0975720184
63 Quầy thuốc Đông Tiến, Thạch Trung, Thạch Hà, Lộc Hà 0902120899
64 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Lộc Hà 0977507786
65 Quầy thuốc Bình Anh, Lộc Hà 0978707273
66 Quầy thuốc Chợ Thành Phố Xuân Giang, Nghi Xuân 914170282/ 97673400
67 Quầy thuốc Chợ Thành Phố Xuân Thành, Nghi Xuân 0915687099
68 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Hải, Thạch Hà 0972358723
69 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Hương, Thạch Hà 01664628077
70 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Hương, Thạch Hà 0915440467
71 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Khê, Thạch Hà 0943940934/973805363
72 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Lạc, Thạch Hà 01685795829
73 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Lạc, Thạch Hà 0983558843
74 Quầy thuốc Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Long, Thạch Hà 01698687970
75 Quầy thuốc 20 Nguyễn Du, tp Hà Tĩnh 0985849399
76 Quầy thuốc 23 Nguyễn Công Trứ, tp Hà Tĩnh 01233859769
77 Quầy thuốc 45 Trần Phú, tp Hà Tĩnh 0979803487 – 0916081801
78 Quầy thuốc 74 Hải Thượng Lãn Ông, tp Hà Tĩnh 0982481019
79 Quầy thuốc BV Hồng Linh Cổng BV Hồng Lĩnh, Hồng Lĩnh 982594950/ 0393836259
80 Quầy thuốc chị Huyền Chợ Thành Phố TT Nghi Xuân 0987855646
81 Quầy thuốc Chị Thảo TT Can Lộc 0972983078
82 Quầy thuốc Chị Thơ Chợ Thành Phố TT Nghi Xuân 0984766452
83 Quầy thuốc ChÞ Minh Xóm 6, Yên Lộc, Can Lộc 0396500809
84 Quầy thuốc dì Mỹ Hải Thượng Lãn Ông, tp Hà Tĩnh 0393686566
85 Quầy thuốc Hoài Trung Nguyễn Chí Thanh, tp Hà Tĩnh 0906260305
86 Quầy thuốc số 1 – CN dược Can Lộc Can Lộc 0972358168
87 Quầy thuốc số 2 – CN dược Can Lộc Can Lộc 0973359168
88 Quầy thuốc số 2 CN Dược Kỳ Anh TT Kỳ Anh 01694772205
89 Quầy Thuốc số 3 TT Kỳ Anh 0972565391
90 Quầy thuốc số 3 TT Kỳ Anh 01695695796
91 Quầy Thuốc số 3 TP Hà Tĩnh 0979828477
92 Quầy thuốc số 45, 116 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh\ Phương Dung Hà Tĩnh
93 Quầy thuốc số 7 Trường Lộc, Can Lộc 919656681/0916936607
94 Quầy thuốc tư nhân đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT Can Lộc 1677570551/01263169067
95 Quầy thuốc tư nhân TT Can Lộc 0987149926
96 Quầy thuốc tư nhân Nghèn, TT Can Lộc 0393841285
97 Quầy thuốc tư nhân TT Nghèn, Can Lộc 0963041784
98 Quầy thuốcTN Chợ Cừa, Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên 0975122302
99 Quầy thuốcTN TT Thiên Cầm, Cẩm Xuyên 0972120916
100 Quầy thuốcTN Lý Tự Trọng, tp Hà Tĩnh 0943243718
101 Quầy thuốcTN Mai Thúc Loan, tp Hà Tĩnh 0936288867
102 Quầy thuốcTN Chợ Nhe, Vĩnh Lộc, Can Lộc 01227393132
103 Quầy thuốcTN Thị xã Hồng Lĩnh 0988035400
104 Quầy thuốcTN Chợ Thành Phố TT Nghi Xuân 0393822333
105 Quầy thuốcTN Hải Thượng Lãn Ông, Việt Xuyên, Thạch Hà 0984052704
106 Quầy thuốcTN Hải Thượng Lãn Ông, Thạch Hà 0393845423
107 TRần Thị Hà Thanh TT Hương Khê 1697835455/ 0987760680
108 Trần thị hiếu Hương Bình, Hương Khê 0989826519
109 Trần Thị Hương TT Hương Khê 0978475328
110 Trần Thị Nga Kỳ Đồng, Kỳ Anh 0163159490
111 Trần Thị Trang, Khối 12, TT Can Lộc Hà Tĩnh
112 Trương Khánh Ly, Xóm 8, Thạch Khê, Thạch Hà Hà Tĩnh

Trả lời