Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nông Thanh Hà 049 tổ 22, Sông Hiến, TPCB 1235706017
2 Đoàn Thu Thủy Km 4 Đề Thám,TPCB 1273284285
3 Chị Ngân, Quảng Uyên, Cao Bằng
4 Nghiêm Mai Chi  Tổ 10 TT Trùng Khánh  0984283296
5  Nhà thuốc Huy Hoàng  16 Kim Đồng – Hợp Giang  0916528838
6 Nhà thuốc Ngọc ánh  Ngọc Xuân – Tp Cao Bằng
7 Đại lý Cty AMV  Tổ 15 Tân Giang – Nông Tuyết Lan
8 Đỗ Thế Dũng  Km5 Phai Khắt – Đề Thám – Tp Cao Bằng
9 Chị Lan  TT Trùng Khánh  0983984268
10 Quầy thuốc số 2 Km 5 Đề Thám – Tp Cao Bằng
11 Em Hương  TT Trùng Khánh  0975354423
12 Nhà thuốc Đàm Trung Cao km5 – Đề Thám 1237217866
13 Nhà thuốc cty trần nga km5 – Đề Thám 0983.986.585
14 Quầy thuốc Cty dược Cao Bằng km5 – Đề Thám 0987202810
15 Nhà thuốc Việt Khánh Hợp Giang 0983230610
16 Nhà thuốc Ngọc Ánh Km1 – Ngọc Xuân 0948720117
17 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng P Sông hiến 1235706017
18 Nhà thuốc Hương Giang P Sông hiến 0914836955
19 Quầy Thuốc số 2 số 73- kim Đồng 0986226002
20 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng Km4 – Đề Thám 1273284285
21 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng 12- Nguyễn Du 0975848737
22 Nhà thuốc Lê Thị Cảnh TT Hòa An 0263860787
23 Quầy thuốc BVĐK Hòa An TT Hòa An 0972496288
24 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Hòa An 0263860273
25 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Hòa An 1678698476
26 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Hòa An 0912692904
27 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng Chi Viễn, Trùng Khánh 0974599002
28 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Trùng khánh 0916528559
29 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Trùng khánh 0263826385
30 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Thạch an 0963793338
31 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Phục Hòa 0977068618
32 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Phục Hòa 0984099390
33 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Phục Hòa 0983854110
34 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Phục Hòa 0263840423
35 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Phục Hòa 0263603391
36 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Quảng Uyên 0977213005
37 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Quảng Uyên 0263820425
38  Đại Lý công ty  AMV  Tổ 15 Tân Giang 0263855676
39 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng Km4 – Đề Thám 1273284285
40 NT Linh Chi P.sông bằng – Tp Cao Bằng
41 Quầy Thuốc số 2 số 73 Kim Đồng – tp Cao Bằng 0986226002
42 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Trà Lĩnh – tp Cao Bằng 0982243246
43 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng TT Trà Lĩnh – tp Cao Bằng 0978769488
44 NT Luc Thị Kết TT Trà Lĩnh – tp Cao Bằng 0986128213
45 Hiệu thuốc  Thị Trấn Trà Lĩnh TT Trà Lĩnh – tp Cao Bằng 1685054151
46 Quầy thuốc Công ty dược Cao Bằng Km4 – Đề Thám 01273284285 – 1273284285

Trả lời