Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Đoàn Thị Hà Kênh Vàng – Lương Tài 0985.469.743
2  Hoàng Văn Lợi  Hồ Ngọc Lân – Tp Bắc Ninh  0976.710.943
3  Nhà thuốc Vũ Kiên,  Phố Và, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh
4  Quầy thuốc số 30  Liễu Khê, Song Liễu, Thuận Thành, 1664839588
5 Anh Diện, CN Dược Từ Sơn, 37 Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 989137726
6 Chị Bắc- Nhà thuốc Hà Bắc- Bắc Ninh Tp Bắc Ninh
7 Chi nhánh dược Tiên Du, ,/Trần Thị ánh  TT Lim , Tiên Du 983808762
8 Chị Thủy, ‘0965932553 dãy nhà số 14, phố mới Quế Võ ‘0965932553
9 CN Dược Quế Võ,- Chú Luận TT Phố Mới, Quế Võ 988269699
10 Đại lý số 5, – Phạm Thị Thuận Phố Khám, Gia Đông, Thuận Thành 986421128
11 Đào Thị Hồng Thanh –  Cảnh Hưng, Tiên Du
12 Đinh Thị Thêu, Chợ Yên, Vệ An, TP Bắc Ninh 1684187647
13 ĐL thuốc Tân Dược,-Vũ Thị Thanh Lan Đình bảng, Từ Sơn 942307123
14 Hà Thị Ngọc,  TT Phố Mới, Quế Võ 1683130789
15 Hoàng Ngọc Dung -01639.495.968  Mộ Đạo – Quế Võ/
16 Hoàng Thị Hằng – Quầy thuốc 18 Hồ Ngọc Lân – Kinh Bắc/0163532068 1635320686
17 Kiot 86 Quầy Trung tâm TT Gia Bình, Nguyễn Thị Huế TT Gia Bình 1256364463
18 Ngõ Chợ, , Nguyễn Thị Kim Soan An Bình, Thuận Thành 988628241
19 Nguyễn Danh Hòe  Trạm y tế Đại Xuân, Quế Võ
20 Nguyễn Quang Hiển, TT Phố Mới, Quế Võ 2413500854
21 Nguyễn Thị An/0983694321 564 Kinh Bắc/Vệ An 983694321
22 Nguyễn Thị Anh, TT Gia Bình, 1683575233 TT Gia Bình 1683575233
23 Nguyễn Thị Bình, Khắc Niệm, Tp Bắc Ninh 1689577937
24 Nguyễn Thị Chiều,  cổng BVĐK Gia Bình 972782688
25 Nguyễn Thị Chuyên (Đức) Vệ An, Bắc Ninh, 02413814137 2413814137
26 Nguyễn Thị Dung, TP Bắc Ninh/ 02413250200 Tp Bắc Ninh 2413250200
27 Nguyễn Thị Duyên, Đồng Ngư, Thuận Thành, BN 984269835
28 nguyễn Thị Hải Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành, 1649558512
29 Nguyễn Thị Hiền – /0984356074 Bồng Lai – Quế Võ 984356074
30 Nguyễn Thị Huế, Phù Lãng, Quế Võ 985958766
31 Nguyễn Thị Hương Ly, Hòa Đình, Tp Bắc Ninh
32 Nguyễn Thị Lệ, 57 Thiên Đức, Vệ An, TP Bắc Ninh /0977406080
33 Nguyễn Thị Loan Đông Du – Quế Võ 02413.627.069
34 Nguyễn Thị Loan – Quầy 17, Việt Hùng, Quế Võ 2412214491
35 Nguyễn Thị Phương  Đông Du, Quế Võ  0972663859
36 Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh ‘0948316373
37 Nguyễn Thị Thơm, An Bình, Thuận Thành 1678251265
38 Nguyễn Thị Thu Thủy   38 Phố cũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh
39 Nguyễn Thị Thu, Nam Sơn, Tp Bắc Ninh 1686501875
40 Nguyễn Thị Thức Thị Cầu – Tp Bắc Ninh
41 Nguyễn Thị Thức – Thị Cầu – Tp Bắc Ninh
42 Nguyễn Thị Uyên Khắc Niệm, TP Bắc Ninh 1679567778
43 Nguyễn Thị Vượng,0124251355 Vân Khám, Hiên Vân, Tiên Du 1242513558
44 Nguyễn Văn Dân, TT Gia Bình,982776720 TT Gia Bình 982776720
45 Nguyễn Văn Quang, Quầy thuốc Quang Hằng, phố Dâu, Thuận Thành 962216666
46 Nhà thuốc Công Tâm, / Ng Thị Hòa 44 Chùa Dậu, Đình Bảng, Từ Sơn 1237821967
47 Nhà thuốc Đào Tuất, TT Chờ, Yên Phong 913692307
48 Nhà thuốc Hà Bắc Bắc Ninh
49 Nhà thuốc Hải Đăng, /Tô Thị Thúy 142Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn 982297070
50 Nhà thuốc Hồng Thắng, Ninh Xá, TP Bắc Ninh/ ‘02413821699 ‘02413821699
51 Nhà thuốc Quỳnh Hoa, Ngã tư Bưu điện, TT Chờ, Yên Phong 01674.532.691
52 Oanh Học – Quầy 16, Đông Du, Quế Võ 2413627957
53 Phạm Thị Lan Quế Võ/Bắc Ninh 94360093/02413604093
54 Phạm Thị Nguyệt Nga, Phố Dâu, Thuận Thành 947585386
55 Phan Thị Hương — 0978085748 Phương Liễu – Quế Võ 978085748
56 QL Minh Hương,  Trần Phú Từ Sơn 2413740180/ 091232
57 Quầy 13, /C Tâm 0988.69 182 Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh 0988.691.499
58 Quầy 14  Ki ốt chợ Đọ, Nguyễn Cao, TP Bắc Ninh
59 Quầy 5 Nguyễn Thị Mai, Chợ Phủ, Quế Võ 2413864996
60 Quầy số 1, 95 Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Nguyễn Thị Mai Lan
61 Quầy số 16 — Nguyễn Thị Liên/02413635 Chợ Phủ – Quế Võ 2413635183
62 Quầy số 18, \ Nguyễn Thị Loan Phương Liễu, Quế Võ 2413627957
63 Quầy số 3 TT Phố Mới, Quế Võ
64 Quầy số 3  Tiền An, TP Bắc Ninh
65 Quầy số 3,\ Nguyễn Thị Hồng TT Phố Mới, Quế Võ 988082593
66 Quầy số 4 21 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh
67 Quầy số 49  124 Đấu Mã, TP Bắc Ninh\ Huyền Trang
68 Quầy số 49, \ Huyền Trang 124 Đấu Mã, TP Bắc Ninh 934640946
69 Quầy số 6,\ Vân Anh số 16 tổ 18 khu 4, Vệ An, Bắc Ninh 982647778
70 Quầy số 8, Hòa Đình, TP Bắc Ninh\ Bùi Thu Hà  985063501 985063501
71 Quầy thuốc 22A Chợ Nội Roi  Quế Võ, Nguyễn Thị Nhàn
72 Quầy thuốc 22ANguyễn Thị Nhàn Chợ Nội Roi, Quế Võ,
73 Quầy thuốc 61 Cầu Cạn  Y La – Kinh Bắc/Chị Thoa
74 Quầy thuốc Anh Thơ,Nguyễn Anh Thơ Phố Dâu, Thuận Thành 919,959,933
75 Quầy thuốc Bích Thắng 9  Hai Bà Trưng, Lim, Tiên Du
76 Quầy thuốc BV Từ Sơn,- Chị Hường Trần Phú, Từ Sơn 904246327
77 Quầy thuốc Chị Bình, – Nguyễn Thị Bình Bút Tháp, Thuận Thành 983718482
78 Quầy thuốc Chị Hoa,0945259606 TT Phố Mới, Quế Võ 945259606
79 Quầy thuốc Chị Hường, Châu Long,Yên Phong 1667141945
80 Quầy thuốc Chị Oanh, Đại Đồng, Tiên Du ‘0972556584
81 Quầy thuốc Chị Thảo, Yên Lã, Tân Hồng,, Từ Sơn 983112336
82 Quầy thuốc Chợ Sơn, /Nguyễn Thị Thủy Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du 1668541235
83 Quầy thuốc Đông Y,\ Đinh Minh Thực TT Thứa, Lương Tài 948,149,783
84 Quầy thuốc Em Xoan,  Yên Trung, Yên Phong 969434282
85 Quầy thuốc Hà Linh 2, Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong 919601296
86 Quầy thuốc Hiếu Nhung,, em Nhung  Tương Giang, Từ Sơn
87 Quầy thuốc Hợi Cuộc, – NguyễNhà thuốchị Hợi TT Hồ, Thuận Thành
88 Quầy thuốc Hồng Thủy,- Lại Thị Thủy Chợ Phố Mới, Quế Võ
89 Quầy thuốc Hồng Tĩnh,-Chử Thị Hồng Đồng Kỵ, Từ Sơn 903253437
90 Quầy thuốc Hợp Lực, – Anh Nhiệm Bồng Lai, Quế Võ 01672 333 515
91 Quầy thuốc Khánh My, Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong 1658786323
92 Quầy thuốc Khoa Nguyệt,/Lương Thị Hường  61Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn 914886895
93 Quầy thuốc Lại Thị Nhạn, TT Phố Mới, Quế Võ 944400525
94 Quầy thuốc Lê Thị Thanh Huyền, Đình Bảng, Từ Sơn
95 Quầy thuốc Long Quân, Số 106 Lô 1-2 TT Hồ, Thuận Thành 1229217424
96 Quầy thuốc Nguyễn Thị An, Nghĩa Xá, TT Chờ, Yên Phong
97 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hà, Xuân Lâm, Thuận Thành
98 Quầy thuốc Nguyễn Thị Huệ, Phù Trản, Từ Sơn 1674600134
99 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hương, , 0977204760 Ngũ Thái, Thuận Thành 977204760
100 Quầy thuốc Nguyễn Thị Minh Khương, Vệ An -TP Bắc Ninh 934914478
101 Quầy thuốc Nguyễn thị Thu, Ki ốt 23 – Chợ Gia Bình, Gia Bình 915948127
102 Quầy thuốc số 09,-Đoàn Thị Hà Kênh Vàng,Lương Tài ‘02143648543/
103 Quầy thuốc số 1,- Nguyễn Thị Trang TT Hồ, Thuận Thành ‘0983331628
104 Quầy thuốc số 1, Tiên Du 11 Hai Bà Trưng,,TT Lim, Tiên Du 977094042
105 Quầy thuốc số 10, \ Cô Hồng Việt Trần Lựu, Thị Cầu, TP Bắc Ninh ‘0983408728
106 Quầy thuốc số 13, -Cao Thị Hằng Quang Phú, Lương Tài 2413646062
107 Quầy thuốc số 13,- Chị Toan TT Thứa, Lương Tài 1646018703
108 Quầy thuốc số 15, – Vương Thị Oanh Ninh Xá, Thuận Thành ‘01686256976
109 Quầy thuốc số 15, -Ngô Văn Xưa Kênh Vàng, Lương Tài 904202519
110 Quầy thuốc số 16, -Nguyễn Thị Thu Loan Phố Chẹm, Thuận Thành ‘01695975291/
111 Quầy thuốc số 18,-Nguyễn Thị Nhanh An Thịnh, Lương Tài 1669071807/ 02413651
112 Quầy thuốc số 19, , Trịnh Thu Phương Chợ Nội Roi, Quế Võ 972663859
113 Quầy thuốc số 2   Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh
114 Quầy thuốc số 2, Hiền Thơm – Ba Huyện, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh 982213172
115 Quầy thuốc số 2,- Nguyễn Thanh Thúy 101 Ngõ 3, Đông Ngàn, TX Từ Sơn ‘0982981789
116 Quầy thuốc số 2,Nguyễn Thị Thu Hằng TT Hồ, Thuận Thành 944481563
117 Quầy thuốc số 2,Phạm Thị Bích (Bích Lịch  Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh/ 1682112237
118 Quầy thuốc số 20  Hồi Quan – Tương Giang – Từ Sơn/Nguyễn Kim Lư
119 Quầy thuốc số 20, -Nguyễn Thị Hạnh Móng, Hoàn Sơn, Tiên Du 985725804
120 Quầy thuốc số 22,- Tạ Thị Đua Tam Giang, Yên Phong
121 Quầy thuốc số 25- Nguyễn Thị Hoa ,Nghiêm Xá, TT Chờ, Yên Phong 945259606
122 Quầy thuốc số 26B, -Phạm Thị Thu TT Chờ, Yên Phong 945259606
123 Quầy thuốc số 28, – Nguyễn Thị Ngân Hà 93 Hai Bà Trưng, TT Lim, Tiên Du 0987921097/ 024169
124 Quầy thuốc số 3,- Nguyễn Thị Dịnh TT Hồ, Thuận Thành ‘1684187647
125 Quầy thuốc số 34, – Nguyễn Thị Huyền – 096814 TT Phố Mới, Quế Võ 968146687
126 Quầy thuốc số 35,Nguyễn Thị Huyền TT Lim, Tiên Du, 0915118091/ 024135
127 Quầy thuốc số 4, – Nguyễn Thị Liên Hoa Phù Lưu, Tân Hồng, Từ Sơn 1682390128
128 Quầy thuốc số 4, -Nguyễn Thị Hoa Phố Khám, Thuận Thành ‘0984230667
129 Quầy thuốc số 4,- Tạ Thanh Thúy (Hà) Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du
130 Quầy thuốc Số 5, – C Hường Ninh Xá, TP Bắc Ninh ‘0976566826
131 Quầy thuốc số 5,- Nguyễn Thu Nguyệt Việt Đoàn, Tiên Du ‘02413836205
132 Quầy thuốc số 6  Đông Du, Quế Võ, Bắc Ninh-Chị Oanh
133 Quầy thuốc số 6  Trần Lựu,Thị Cầu, TP Bắc Ninh
134 Quầy thuốc số 6Nguyễn Thị Son Trần Lựu,Thị Cầu, TP Bắc Ninh- 0912 854 457
135 Quầy thuốc số 7, -Nguyễn Thị Đoan Phố Dâu, Thuận Thành ‘1696457015/ 2413866
136 Quầy thuốc số 8  Trần Lựu, Thị Cầu, TP Bắc Ninh
137 Quầy thuốc số 8, -Nguyễn Thị Tươi Phố Dâu, Thuận Thành ‘02413866365/ 163944
138 Quầy thuốc tân dược,  An Động, Tiên Du  01697.351.877
139 Quầy thuốc Tân Dược, Trần Thu Trang 127 Ngỗ 5 Trần Phú, Từ Sơn 919436739
140 Quầy thuốc Thắng Quỳnh, -Nghiêm Thị Quỳnh Chợ Đình Gió, Tam Sơn, Từ Sơn 989882983
141 Quầy thuốc Thanh Trà,- Anh Trung Đình Bảng, Từ Sơn 916509599
142 Quầy thuốc Thảo Kiên,/ Ngô Thị Thảo  73 Chợ Giầu, Đông Ngàn, Từ Sơn 973961699
143 Quầy thuốc Thu Phương, Đông Tiến, Yên Phong 976820989
144 Quầy thuốc Trần Thị Dung, 69 Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du 974084027
145 Quầy thuốc TT 21  Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh
146 Quầy thuốc TT Gia Bình, -Vũ Thị Quyên Đông Bình, Gia Bình 975723338
147 Quầy thuốc TT Phố Mới  Quế Võ, Phạm Thị Lan
148 Quầy thuốc TTNguyễn Thu Hiền 21 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh\ 2413821377
149 Quầy thuốc TTYT – Nguyễn Thị Hằng Đình Bảng,Từ Sơn 2413502728
150 Quầy thuốc Từ Sơn, , chị Sang 37 Trần Phú Đông Ngàn, Từ Sơn 1632339234
151 Quầy thuốc Vạn Khang,-Cô Khang Từ Sơn
152 Quầy thuốc Việt Hùng,- Cô Việt TT Thứa, Lương Tài 966753808
153 Quầy thuốcBV Đa Khoa,0985725804 Phố Khám, Thuận Thành, Bắc Ninh 985725804
154 Quầy thuốcTD, Bất Lự, /Nguyễn Thị Hợp Hoàn Sơn, Tiên Du 1683942871
155 Quầy thuốcTD,-Nguyễn Thị Hòa 34 Lê Hồng Phong, Chợ  Gạo,Từ Sơn ‘0985622588
156 Quầy thuốctrung tâm Lương Tài- Nguyễn Thị Minh Thư ,TT Thứa, Lương Tài ‘0904246327
157 Quầy trung tâm  21 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh- C Hường
158 Quầy trung tâm Quế Võ  TT Phố Mới
159 Tạ Thanh Thúy Quầy 4, Chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du
160 Trần Thị Doãn, Phố Khám, Thuận Thành 975129765
161 Trần thị yến, TT Thứa, lương tài 946088848
162 Trần Văn Cồ  Vân Dương, Quế Võ  0985769519
163 Trịnh Văn Hùng, TT Gia Bình, 989983855 TT Gia Bình 989983855
164 Trương Thị Thảo, Đại Phúc,TP Bắc Ninh 979879286
165 Vũ Thị Thì, TT Hồ, Thuận Thành 2413865136

Trả lời