Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1   Nhà thuốc Phúc Thịnh Bắc Kạn 0974.825.446
2 Đại Lý thuốc Đông Viên Đông Viên 0915 494 188
3 Hiệu thuốc Ba Bể Chợ Rã 0969 949 961
4 Nhà thuốc 125 125 Tổ 10 Nguyễn Thị Minh Khai 0974 396 126
5 Nhà thuốc 14 Tổ 3 TT Chợ Mới 0977.909.922
6 Nhà thuốc BV Chợ Mới  Nã Mố, Yên Đĩnh, Chợ Mới
7 Nhà thuốc Đức Duy Tổ 8 Phùng Chí Kiên 0964.553.518
8 Nhà thuốc Hoàng Hải 137 Tổ 10 Nguyễn Thị Minh Khai 0976 674 190
9 Nhà thuốc Hoàng Thị Thoa Nà Khon, Yên Đĩnh, Chợ Mới
10 Nhà thuốc Hồng Ngọc 63 Trần Hưng Đạo, Tổ 11A, Đức Xuân 01257 729 686
11 Nhà thuốc Lợi Hường  Bắc Kạn
12 Nhà thuốc Lợi Hường  449 Kon Tum, Tổ 9A, Đức Xuân 0982 117 052
13 Nhà thuốc Nông Thị Lan Chợ Hảo Nghĩa, Nà Rì 01663 258 704
14 Nhà thuốc Phúc Thịnh  Kon Tum, Tổ 11C, Đức Xuân 0962 202 922
15 Nhà thuốc số 16  TT Phú Thông, Bạch Thông, Phạm Thị Chuyên 0982.117.052
16 Nhà thuốc Tân Minh 332 Tổ 3 Nguyễn Thị Minh Khai 0979 985 129
17 Nhà thuốc Tuấn Linh 26 Trường Chinh, Tổ 7B, Đức Xuân 0979 705 795
18 Nhà thuốc 281 Tổ 10 Đức Xuân 0949 533 666
19 Nhà thuốc 286 Tổ 8A Đức Xuân 01695 084 678
20 Nhà thuốc Chợ Mới Tổ 3 TT Chợ Mới 0977.909.922
21 Nhà thuốc Cường Định Tổ 8B Đức Xuân 0974 396 126
22 Nhà thuốc Diệu Mai TT Phủ Thông 01689 923 773
23 Nhà thuốc Hiến Hà Tổ 7 Sông Cầu 0976 799 919
24 Nhà thuốc Hồng Nhung Tổ 6 Đức Xuân 0977 618 918
25 Nhà thuốc Minh Tân 1 Tổ 18 Sông Cầu 01234 139 368
26 Nhà thuốc Nguyễn Đình Hà Tổ 13 Sông Cầu 01233 127 119
27 Nhà thuốc Phương Mai Tổ 8 Chí Kiên 0974 658 182
28 Nhà thuốc Thu Trang Tổ 3 Đức Xuân 0167 550 3333
29 Nhà thuốc Toàn Sinh Tổ 14 Sông Cầu 0986.234.275
30 Nhà thuốc Trúc Quỳnh Tổ 10 Nguyễn Thị Minh Khai 01636 583 511
31 Nhà thuốc Việt Bắc  Số 226 Tổ 7 Nguyễn Thị Minh Khai 0978 523 759
32 Nhà thuốc Xuân Canh  Số 288 Nguyễn Thị Minh Khai 0988.470.362
33 Quầy thuốc 161 TT Yến Lạc 0977 389 892
34 Quầy thuốc 168 TT Yến Lạc 0978 733 384
35 Quầy thuốc 286 Hoàng Thị Thu Hà Cổng viện Na Rì 0985 258 316
36 Quầy thuốc Bệnh Viên Chợ Mới Xóm Nà Mố xã Yên Đĩnh 0986 225 289
37 Quầy thuốc cô Nhung Vân Tùng 0974 371 847
38 Quầy thuốc Đinh Như Linh Pù Mắt 0972 345 634
39 Quầy thuốc Giang Ảnh Bộc Bố 01693 471 076
40 Quầy thuốc Hà Ly Tổ Bản Đồn Xuất Hóa 0969.037.286
41 Quầy thuốc Hải Biên Cư Lễ 01632 653 652
42 Quầy thuốc Hoàng Khanh TT Bằng Lũng 0984.778.285
43 Quầy thuốc Hoàng Thị Đào TT Bằng Lũng 0986 033 752
44 Quầy thuốc Hoàng Thị Nhi Đổng Xá 0165 6056 995
45 Quầy thuốc Hoàng Thị Quyên Pác Co, TK 8, TT Chợ Rã 01648 686 955
46 Quầy thuốc Hoàng Thị Thoa Xóm Nà Khon xã Yên Đĩnh 01675 245 872
47 Quầy thuốc Hoàng Trinh Bộc Bố 0169 970 3119
48 Quầy thuốc Hoàng Yến TT Bằng Lũng 0972 179 073
49 Quầy thuốc Hồng Khuyên Chợ Rã 01699.802.134
50 Quầy thuốc Hữu Thoa TT Yến Lạc 0947 016 250
51 Quầy thuốc Huyền Đức TT Bằng Lũng 0973.350.338
52 Quầy thuốc Linh Vy TT Yến Lạc 0987 558 995
53 Quầy thuốc Ngọc Lan Xã Thanh Mai 01673 370 789
54 Quầy thuốc Ngọc Thắng Tổ Giao Lâm Huyền Tụng 0965 498 881
55 Quầy thuốc Nông Thị Dung Chợ Rã 0976.115.481
56 Quầy thuốc Nông Thị Lan Chợ Hảo Nghĩa 01663 258 704
57 Quầy thuốc Phạm Thị Châu Bộc Bố 0987 027 657
58 Quầy thuốc Phạm Thị Hậu TK 10, TT Chợ Rã 01272 416 075
59 Quầy thuốc Phú Tài Rã Bản 0972 845 402
60 Quầy thuốc số 13 Sông Cầu 0164 204 3169
61 Quầy thuốc số 15 Tổ 11B Sông Cầu 0168 308 1111
62 Quầy thuốc số 2 TT Yến Lạc 0914 350 898
63 Quầy thuốc Thanh Chúc Nà Phặc 01258 971 699
64 Quầy thuốc Thu Hiền Nà Phặc 01275 440 499
65 Quầy thuốc Triệu Thị Nghiệp Chợ Phương 0988 115 902
66 Quầy thuốc Triệu Thị Sim Lãng Ngâm 01683.970.990
67 Quầy thuốc Vi Văn Linh Bộc Bố 0975 027 967
68 Quầy thuốc Vũ Thị Nhung RTK 7, TT Chợ Rã 0978 335 543
69 Quầy thuốc Xuân Thu TT Bằng Lũng 0975 245 555
70 Quầy số 2 Số 58, Tổ 9B, Đức Xuân 0975 030 570
71 Quầy thuốc Đức Thịnh Tổ 3 TT Chợ Mới 01645.778.235
72 Quầy thuốc Hoàng Mai Thôn 62 Xã Nông Thượng 0962.072.622
73 Quầy thuốc Lục Thị Xuyên Xã Cao Kỳ 0963.917.981
74 Quầy thuốc Nông Thị Luyến Xã Thanh Bình 0978.452.426
75 Quầy thuốc số 1 Tổ 6 Đức Xuân 0985 212 688
76 Quầy thuốc Số 10 TT Phủ Thông 01234 562  026
77 Quầy Thuốc Số 11 Cẩm Giàng 0977 528 671
78 Quầy thuốc số 12 TT Phủ Thông 0977 109 358
79 Quầy thuốc Số 16 TT Phủ Thông 0984 778 142
80 Quầy thuốc Số 19 Số 9, Tổ 8B Đức Xuân 0977 203 889
81 Quầy Thuốc Số 3 Tổ 10 Đức Xuân 0912 985 089
82 Quầy thuốc số 4 136 Thái Nguyên, Tổ 10 Phùng Chí Kiên 0988 403 072
83 Quầy thuốc số 5 Tổ 3 Đức Xuân 0967 712 599
84 Quầy Thuốc Số 6 Số 16, Tổ 9B, Đức Xuân 0978 590 667
85 Quầy thuốc số 7 121 Tổ 10 Nguyễn Thị Minh Khai 0943 928 586
86 Quầy thuốc Thu Diệu Xóm Nà Mố xã Yên Đĩnh 0979.918.156
87 Quầy thuốc Tuyết Mai Tổ 7 TT Chợ Mới 01688.644.426
88 Quầy Thuốc Vũ Thị Sinh Cẩm Giàng 0977 066 529

Trả lời