Bệnh nhân Alzhimervà Parkinson có dùng được sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona không?

Bệnh nhân Alzhimer ( suy giảm trí nhớ) và Parkinson ( run tay chân) có dùng được sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona không?

Trả lời:

Bệnh nhân hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona.