E hay bị nặng dau va chong mặt thi co uống duoc thuốc này ko

Trả lời