Người bị dạ dày có sử dụng Tiền Đình Khang Kigona được không?

Người bị dạ dày có sử dụng Tiền Đình Khang Kigona được không?

Trả lời:

Bệnh nhân đau dạ dày hoặc có tiền sử đau dạ dày có thể sử dụng. Tốt nhất uống sau ăn 1h để có hiệu quả tốt nhất.

Show Buttons
Hide Buttons

1800 6629