Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Số điện thoại
1 Vũ Thị Thúy – Quầy 18, Cầu Lão, ứng Hòa
2 Quầy 16 – Cầu tế tiêu, ứng Hòa, Hà Nội Cô Liên 0976379599\ 0986102636
3 Cô Hiền – Xóm 1, Chợ Cầu, Vân Đình, ứng Hòa
4 Nhà thuốc Công Tình – Chợ Cháy, ứng Hòa Anh Công 0949630672
5 Quầy Trường Tỵ  – Chợ Cháy, ứng Hòa, Hà Nội
6 Chị Hằng , Cổng viện Vân Đình, ứng Hòa 0433868789
7 Quầy Bách Diệp – Hòa Nam ,ứng Hòa
8 Bác Thứ – Quầy 24, Ba Thá, ứng Hòa, Hà Nội 0433771119
9 Nhà thuốc Hồng Vân – Chợ Cháy, ứng Hòa, Hà Nội
10 Vũ Thị Thúy – Quầy 18, Cầu Lão, ứng Hòa  0433989606 – 0904951089
11 Nhà thuốc Hồng Vân – Cầu Lão, ứng Hòa, Hà Nội
12 Anh Cường – Chợ Cháy, Vân Đình, ứng Hòa HN 0912975898
13 Quầy Phúc Lâm, TT Ba Thá, ứng Hòa, 0982.806.679
14 Quầy thuốc Chị Thu -Chợ Đồn, Vân Đình, ứng Hòa, HN  0433883545/01235798937
15 Nhà thuốc Hồng Vân, Hòa Nam, ứng Hòa
16 Cô Hiền – Xóm 1, Chợ Cầu, Vân Đình, ứng Hòa  0987641008/01698763316
17 Nhà thuốc Hồng Vân, Số 70 Dốc Bệnh Viện Vân Đình, ứng Hòa
18 Quầy Trường Tỵ- Chợ Cháy, ứng Hòa, Hà Nội 0433888239
19 Nhà thuốc Hồng Vân, Xóm Bãi, Hòa Xá, ứng Hòa
20 Quầy Bách Diệp – Hòa Nam ,ứng Hòa Lưu Hùng Bách 01665998686
21 Nhà thuốc Hồng Vân, Thôn Đạo Tú, Quảng Phú Cầu, ứng Hòa
22 Anh Điệp – Nội Xá – ứng Hòa 0977.868.489
23 Quầy thuốc Hiền Đại, Phúc Lâm, Ba Thá, ứng Hòa, HN
24 Chị Lan – Xã Kiều – ứng Hòa 0989.689.673
25 Nhà thuốc Hồng Vân – 60 Dốc BV, TT Vân Đình – ứng Hoà- Hà Nội
26 Quầy Bách Diệp 2 – Phùng Xá, ứng Hòa Anh Bách 01665998686
27 Nhà thuốc Hồng Vân – Cầu Lão, ứng Hòa, Hà Nội Chị Vân 0912303700
28 Quầy Phúc Lâm, TT Ba Thá, ứng Hòa, 0982.806.679 0982.806.679
29 Quầy thuốc Hiền Đại, Phúc Lâm, Ba Thá, ứng Hòa, HN 01698.415.481\ 0166275688
30 Nhà thuốc Hồng Vân – TT Vân Đình – ứng Hoà- Hà Nội Chị Vân 0433882108\0916303700