Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STTNhà thuốcSố điện thoại
1Công ty TNHH DP Dũng Bích Tuyên Quang 0273821248
2 QT Bùi Khắc Vân
3Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn, , Tuyên Quang 0273.821.073
4Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn, Tuyên Quang, 0273.821.073
5Đào Thị Hoàn, Km 43 Chợ Hàm Yên  0975243469
6Nguyễn Minh Quý, Lang Can, Lâm Bình 0978348000
7Anh Tú, Xuân Vân, Yên Sơn 0979263405
8Huyền Trang, Km 41, Hàm Yên 0984468002
9QT Khánh Huyền, xóm 12 Kim Phú, Yên Sơn
10 QT Phạm Kiều Nga, KM 5, Trung Sơn, Yên Sơn, TQ
11Ngô Thị Phương Anh – Tân Yên – Hàm Yên/917507168
12Nông Cảnh Hưng, Km 42, Tân Yên, Hàm Yên914150242
13QT Cô Dung, Km 42, Tân Yên, Hàm Yên,273842021
14Đào Thị Hoàn, Km 43 Chợ Hàm Yên975243469
15Nguyễn Minh Quý, Lang Can, Lâm Bình978348000
16Bàn Thị Liên, Km3, Na Hang942934657
17HT Na Hang, TT Na Hang/Nông Thị Quy974581019
18Chị Gấm, TT Na Hang982061828
19HT Hàm Yên, Km 27, Hàm Yên/ Hứa Thị Nguyệt977667938
20Chú Sự, Km 31, Hàm Yên273845193
21Quầy Chị Tươi, Hàm Yên989023980
22Đàm Minh Lý, Km 40, Tân Yên, Hàm Yên964934208
23Chị Nhi, Lâm Bình977586123
24Hà Văn Du, Nặn Đíp, Lang Can, Lâm Bình975863090
25Huyền Trang, Km 41, Hàm Yên984468002
26Chị Trình Thương, Km 21, Hàm Yên1697886852
27Ma Thị Bích, Khuôn Hà, Lâm Bình1647024226
28Nguyễn Thị Dư, Lang Can, Lâm Bình988431334
29Nguyễn Thị Kiểm, Thượng Lâm, Lâm Bình1665351498
30Lê Thị Hồng Nhung, Tổ 9, TT Na Hang976557036
31Hoàng Hạnh, TT Na Hang974220039
32Chị Mai, TT Na Hang986206587
33Chị Thủy, TT Na Hang986179469
34Nguyễn Thị Thùy, TT Na Hang977142987
35Chị Minh – Cổng BV Chiêm Hóa987658468
36Bác Tuyên, TT Tân Yên, Hàm Yên,091560108
37Chị Phương, Đầm Hồng, Chiêm Hóa1632694946
38Ông Nội, Hòa Phú, Chiêm Hóa273535644
39Anh Tuyền, Kim Bình, Chiêm Hóa912536732
40Phạm Trà Hương, Làng Lạc, Xuân Quang, Chiêm Hóa
41Nguyễn Thị Thuần, Tổ Phố Mới 1, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa
42Canh Lan, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa273851304
43Bác Nam, TT Tân Yên, Hàm Yên984594013
44QT Phạm Văn Thủy, Thôn Đồng Chùa 1, Bình Xa, Hàm Yên
45Cô Hường, TT Tân Yên, Hàm Yên1655745659
46QT KM21, Cô Vân, Hàm Yên1692478434
47Chị Huệ, Yên Nguyên, Chiêm Hóa,1289207859
48QT Thanh Yên, Chọ TT Chiêm Hóa,0273851286  01649484896
49Chợ TT Chiêm Hóa, Nguyễn Thị Hoài Thu,979681635
50Quầy số 2, đầu cầu Chiêm Hóa/Bác Dung1634159340
51Chị Cẩm, Thái Hòa, Chiêm Hóa982388657
52Chị Hải, TT Tân Yên, Hàm Yên1693790026
53Nông Bạch Như, TT Tân Yên, Hàm Yên1672079084
54Mã Hương, TT Tân Yên, Hàm Yên915585785
55Trần Thị Thu Huyền Trang,TT Tân Yên, Hàm Yên988969288
56Trần Thị Thu, TT Tân Yên, Hàm Yên914835516
57Anh Dũng, Km 26, Hàm Yên1652198998
58HT Hàm Yên, Km 27, Hàm Yên/ Hứa Thị Nguyệt977667938
59Chú Sự, Km 31, Hàm Yên273845193
60Ma Ngọc Hải, Bản Chôn, Phúc Sơn, Chiêm Hóa979737480
61Chị Oanh, Đèo Gà, Chiêm Hóa914402384
62Chị Thắm, Hòa An, Chiêm Hóa1647255076
63Anh Huấn, Kim Bình, Chiêm Hóa978570423
64Cô Như, Kim Bình, Chiêm Hóa984592869
65Ngọc Oanh, Kim Bình, Chiêm Hóa1684780799
66Chị Ma Thị Dung, TT Chiêm Hóa0944413567/ 0987139564
67Anh Quy, TT Chiêm Hóa967568332
68Anh Hoàng, TT Chiêm Hóa1665421342
69Cô Huyền, Xuân Quang, Chiêm Hóa977535936
70Chị Loan, Phúc Hương 1, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa912824197
71HT Chiêm Hóa, TT Chiêm Hóa, Chị Trang,1682967670
72Ma Thị Thuyến, Tổ trung tâm 3, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa
73Chị Trang, Chợ Trung Tâm Chiêm Hóa973707756
74Ma Thị Cơ, Phúc Hương, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa915696664
75Chị Thoa, Bình Xa, Chiêm Hóa1639438248
76Cô Huệ, Chợ Bợ, Đông Triều 1, Bình Xa, Chiêm Hóa
77Hà Thị Luyến, HT Hàm Yên1644926829
78Chị Tuyết, Thái Hòa, Hàm Yên916151766
79Anh Hội, Đầm Hồng, Chiêm Hóa h916151766
80Anh Linh, Chiêm Hóa968913236
81Anh Đức, Chiêm Hóa982801182
82PK Hàm Long, Hàm Yên/ Anh Kiên166868304
83Quầy Chị Tươi, Hàm Yên989023980
84Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn, Tuyên Quang,0273.821.073

4 trong “Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Tuyên Quang

Trả lời