Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà Thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Hồ Chí Minh
2 Nhà thuốc Đại Khánh 110A, Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Hồ Chí Minh
3 Cửa Hàng Thiên Thanh 112, Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Hồ Chí Minh
4 Nhà thuốc Gia Phát 116, Triệu Quang Phục, Quận 5, Hồ Chí Minh
5 Nhà thuốc Hùng Vương 136, Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Hồ Chí Minh
6 Nhà Thuốc Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Hồ Chí Minh
7 Nhà thuốc Đông Phương_Q.5 146 Lương Nhữ Học, Quận 5,  Hồ Chí Minh
8 Nhà thuốc Vạn Phát – Quận 5 200, Lương Nhữ Học, Quận 5, Hồ Chí Minh
9 Nhà thuốc Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh
10 Nhà thuốc Minh Hiền 316, Nguyễn Trãi, P8,  Quận 5, Hồ Chí Minh
11 Nhà thuốc Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, Quận 5, Hồ Chí Minh
12 Nhà thuốc Giác Luân 43, Lương Nhữ Học, Quận 5, Hồ Chí Minh
13 Nhà Thuốc Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Quận 5, Hồ Chí Minh
14 Nhà Thuốc Xuân Thành 64B, Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 5, Hồ Chí Minh
15 Nhà thuốc Gia Hưng_Q.5 65, Phù Đổng Thiên Vương, Quận 5, Hồ Chí Minh
16 Nhà thuốc Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Hồ Chí Minh
17 Nhà Thuốc Bảo Anh Dược Hãng_Q.5 82 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5,Hồ Chí Minh
18 Nhà thuốc Vĩnh Khang 85, Triệu Quang Phục, Quận 5, Hồ Chí Minh
19 Nhà Thuốc Nhung Thành- Q.5 87 Nguyễn Văn Đừng, Q.5, Hồ Chí Minh