STT Nhà Thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Đại Phúc 128 Trần Quốc Thảo, Q3, Hồ Chí Minh
2 Nhà thuốc Bồi Ngưỡn Đường – Q.3 174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Hồ Chí Minh
3 Nhà thuốc Khánh Vân 247A, Bàn Cờ, P.3, Quận 3, Hồ Chí Minh
4 Nhà thuốc Vạn Sơn Hòa 378, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh
5 Nhà thuốc Long Châu 3 379, Hai Bà Trưng, P.8, Quận 3, Hồ Chí Minh
6 Nhà thuốc Hồng Ngọc 390 Lê Văn Sỹ, Q3, TP HCM
7 Nhà thuốc Nhân Phong Đường 447B, Hai Bà Trưng, Quận 3, Hồ Chí Minh
8 Nhà thuốc Hồng Ngọc 87, Trần Quang Diệu, Quận 3, Hồ Chí Minh