Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà Thuốc Địa chỉ
1 Thuận Khang Dược Hãng 1209, Đường số  3/2, Quận 11, Hồ Chí Minh
2 Nhà thuốc số 1 14, Ông ích Khiêm, Quận 11, Hồ Chí Minh
3 Nhà thuốc Thiên Vận 395A, Lê Đại Hành, Quận 11, Hồ Chí Minh