Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Địa chỉ SÐT
1 NT Quang Minh – Tổ 7 Quang Minh – Mê Linh Mê Linh  0906271316\ 0962161986
2 NT Thu Phương – Tổ 1, TT Quang Minh, Mê Linh Mê Linh 963070097
3 NT Ngô Thị Thanh Thủy – Tổ 1, TT Quang Minh, Mê Linh Mê Linh 438134320
4 NT Trần Thị Phương – Trung Hậu, Tiên Phong, Mê LInh Mê Linh 983002380
5 NT Hải Hường – Tổ 1 – TT Quang Minh – Mê Linh Mê Linh 0906 011 297
6 QT Hà Hằng – Khu 3, Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh Mê Linh 1697018888
7 QT Thanh Phương – Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh HN Mê Linh 1688156789
8 Nhà thuốc Liên Quý – Gia Trung – Mê Linh Mê Linh (Gần Mê Linh Plaza) 46660968
9 NT Trần Thị Phương Trung Hậu, Tiên Phong,
10 NT Hải Hường Tổ 1 – TT Quang Minh
11 Nhà thuốc Liên Quý  Gia Trung _Quang Minh