Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc Điện thoại
1  Nguyễn Thị Thúy –  Chợ Cổ Đô, Ba Vì
2 Anh Hoàn – Chợ Nhông, Ba Vì, Hà Nội
3 Chị Hải – Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 0932337857
4 Chị Ngọc – Phú Châu ,Ba Vì, HN  0164 864 2648 hoặc 0988999661
5 Chị Thanh – Thôn 5, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội
6 Chị Thanh – Thôn 5, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội 01655182157
7 CND Ba Vì – TT Tây Đằng – Ba Vì HN2 0433.863.071\ 0983034471
8 Đỗ Thị Thanh Bình – Thôn 6, Ba Trại, Ba Vì, HN 01677051172
9 Lê Thị Xuân Hương – Chợ Triều, Mai Trai, Vạn Thắng, Ba V
10 Nguyễn Mai Xuân – Vạn Thắng, Ba Vì HN 0975341241
11 Nguyễn Thị Đáng, Thụy an, Ba vì 0932337857
12 Nguyễn Thị Thảo -suối hai, ba vì 0975827445
13 Nguyễn Thị Thúy -Chợ Cổ Đô, Ba Vì  0433500087 hoặc 0974791875
14 Nhà thuốc Bích Đào – Chợ mơ, Đá Chông, Ba Vì
15 NT Bùi Thị Tình – Chợ Chiều,Mai Trai, Vạn Thắng, Ba Vì H 01656090919
16 NT Dũng Tạo – TT Tây Đằng – Ba Vì 04 3386 3549/
17 Quầy thuốc Minh Anh – Chợ Dốc, La Phẩm, Tản Hồng, Ba Vì 0975837393
18 Quầy thuốc Số 10 -Thụy an, Ba vì
19 Quầy thuốc Thanh Vân – Phố Nả, Chu Minh, Ba Vì 0989424240
20 Quầy thuốc Hà Minh Điệp – Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội
21 Quầy thuốc Liên Phúc – TT Tây Đằng, Quảng Oai, Ba Vì, Hà Nội
22 Quầy thuốc Minh Anh – Chợ Dốc, La Phẩm, Tản Hồng, Ba Vì
23 Quầy thuốc Minh Anh – Chợ Phương Khê, Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội
24 Trần Thị Dung – Đông Viên, Đông Quang, Ba Vì HN 0976556921