Dưới đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Tiền Đình Khang. Trường hợp bạn không tìm thấy nhà thuốc ở gần khu vực của mình, hãy gọi điện tới số HOTLINE: 1800 6629 để được tư vấn thêm.

STT Nhà thuốc
1 Chị Hoa – NT 121/168 Ngọc khánh, Ba Đình
2 Công ty DP Trí Hùng, 90 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
3 Công ty Dược Phẩm Tây Hồ – 12/33 Đốc Ngữ- Ba Đình
4 CTy Dược Phẩm Tây Hồ – 12/33 Đốc Ngữ- Ba Đình
5 Hiệu thuốc 154 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình HN
6 Nhà thuốc 101 A5 Thành Công, Ba Đình HN
7 Nhà thuốc 106H4 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
8 Nhà thuốc 11B Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
9 Nhà thuốc 123 Đốc Ngữ – Ba Đình _ hn
10 Nhà thuốc 126 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
11 Nhà thuốc 138B Giảng Võ, Ba Đình HN
12 Nhà thuốc 160 Ngọc Khánh, Ba Đình HN
13 Nhà thuốc 17 Liễu Giai , Ba Đình, Hà Nội
14 Nhà thuốc 327 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
15 Nhà thuốc 38 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
16 Nhà thuốc 3H 4B  Thành Công – Ba Đình
17 Nhà thuốc 44 Ngọc hà – Ba Đình – HN
18 Nhà thuốc 51 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
19 Nhà thuốc 56 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
20 Nhà thuốc 59 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình HN
21 Nhà thuốc An Trường Sinh –  6A6 Thành Công, Ba Đình, HN
22 Nhà thuốc Châu Khuê – P102 A11 Thành Công, Ba Đình HN
23 Nhà thuốc Cuộc Sống, 38 A Trần Phú, Ba Đình
24 Nhà thuốc Diệp Anh – 23/6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình HN
25 Nhà thuốc Đốc Ngữ – 111 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình HN
26 Nhà thuốc Đức An – 107B A6 Thành Công, Ba Đình
27 Nhà thuốc Đức An – 108E2 Thành Công, Ba Đình HN
28 Nhà thuốc Đức Long – 107 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
29 Nhà thuốc Đức Phương 2, 249 Đội Cấn, Ba Đình
30 Nhà thuốc hà Linh 230 Đội cấn – Ba đình, Hn
31 Nhà thuốc Hải Linh – 61 Cửa Bắc, Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
32 Nhà thuốc Hạnh Phúc – 102 H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
33 Nhà thuốc Hiệp oanh – 102X2 ngõ 35 Kim Mã thượng, Ba Đình, Hà N
34 Nhà thuốc Hoa Hiền – 23 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
35 Nhà thuốc Hồng Hoa 2 – 47 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội
36 Nhà thuốc Hồng mai 116 A1 Thành Công
37 Nhà thuốc Hồng Vân, số 7, Lô A, Vĩnh Phúc, Ba Đình
38 Nhà thuốc Huyền Lan – 18A Ngõ 409 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
39 Nhà thuốc Kim Sơn – P6 D1 Trần Huy Liệu, Ba Đình, Hà Nội
40 Nhà thuốc Mai Hiên – 102 A – Ngõ 35 – Kim Mã Thượng – Ba Đình H
41 Nhà thuốc Mai Hoa – Dốc viện Phụ Sản Hà Nội, Đê La Thành, Ba Đì
42 Nhà thuốc Mai Ly – 101G1 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
43 Nhà thuốc Minh An 112 D1 Thành Công
44 Nhà thuốc Minh Châu – 19 E1 ngõ 35 Kim Mã Thượng, Ba Đình, HN
45 Nhà thuốc Minh Tiến – 390 Đội Cấn, Ba Đình HN
46 Nhà thuốc Nghĩa hằng 37/97 Văn Cao / TDV Trung
47 Nhà thuốc Nghĩa Hưng – 367 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
48 Nhà thuốc Nghĩa Hưng 145 Đội Cấn, Ba Đình HN
49 Nhà thuốc Nghĩa Huyền – 87 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
50 Nhà thuốc Ngọc Khánh – số 5 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
51 Nhà thuốc Nhân dân – 42 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
52 Nhà thuốc Quốc Anh – 162 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN
53 Nhà thuốc Quỳnh Anh – 29A Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
54 Nhà thuốc số 3 – 104 H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
55 Nhà thuốc số 3 (Tiệp Tươi)  – 104 H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nộ
56 Nhà thuốc Tâm An –  P102B G2 TT Vĩnh Phúc, Ba Đình HN
57 Nhà thuốc Thành Công – 111K7 Thành Công, Thành Công, Ba Đình HN
58 Nhà thuốc Thanh Lan – 369 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
59 Nhà thuốc Trâm – 10B Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình HN
60 Nhà thuốc trọng tấn 1 – 57 Dốc Viện Nhi- Ba Đình HN
61 Nhà thuốc Trọng Tấn 2 – 61E /879 Đê La Thành – Dốc Viện Nhi, Ba
62 Nhà thuốc Trọng Tấn 3 – 57 Dốc Viện Nhi, Ba Đình HN
63 Nhà thuốc Trọng Tín – 28 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
64 Nhà thuốc Trung Dũng – 101/168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
65 Nhà thuốc Tuấn Yên – 49 Châu Long, Ba Đình HN
66 Nhà thuốc Tuyết Nam  -Số 1 Ngõ 9 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
67 Nhà thuốc Vạn Phúc  -124/166 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
68 Nhà thuốc Vân Từ – 224 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
69 Nhà thuốc Việt Anh – 130 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
70 Nhà thuốcHải Hòa – số 1 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
71 Nhà thuốcThu Trang – 398 Hoàng Hoa Thám , Ba Đình HN
72 Siêu thị thuốc Việt, 31 Láng Hạ, Ba Đình\ Viết hóa đơn