Bị huyết áp cao có dùng được Tiền Đình Khang Kigona?

Bị huyết áp cao có dùng được Tiền Đình Khang Kigona?

Trả lời: Khuyên không dùng cho trường hợp huyết áp cao. Có thể dùng sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona kết hợp với thuốc hạ huyết áp.

Show Buttons
Hide Buttons

1800 6629