Bị huyết áp cao có dùng được Tiền Đình Khang Kigona?

Bị huyết áp cao có dùng được Tiền Đình Khang Kigona?

Trả lời: Khuyên không dùng cho trường hợp huyết áp cao. Có thể dùng sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona kết hợp với thuốc hạ huyết áp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons

1800 62 69