Bệnh nhân rối loạn tiền đình, máu khó đông có nên sử dụng Tiền đình khang Kigona không?

Bệnh nhân rối loạn tiền đình, máu khó đông có nên sử dụng Tiền đình khang Kigona không?

Trả lời: Không nên sử dụng. Do trong thành phần Tiền Đình Khang Kigona có một số thành phần làm tan các cục máu đông, tăng cường lưu thông máu.

2 thoughts on “Bệnh nhân rối loạn tiền đình, máu khó đông có nên sử dụng Tiền đình khang Kigona không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons

1800 62 69