Bệnh nhân Alzhimervà Parkinson có dùng được sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona không?

Bệnh nhân Alzhimer ( suy giảm trí nhớ) và Parkinson ( run tay chân) có dùng được sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona không?

Trả lời:

Bệnh nhân hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm Tiền Đình Khang Kigona.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons

1800 62 69